Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.97

Rīgā 2000.gada 8. februārī

Par atļaujām deklarēt preces elektroniski

Lai uzsāktu iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atļaujām deklarētājiem un to pilnvarotiem pārstāvjiem iesniegt muitas deklarācijas elektroniski saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 55.punktu, nosaku:

1. Izdarīt grozījumus VID ģenerāldirektora 1998.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.213 "Par VID komisijas izveidošanu", papildinot šī rīkojuma 1.punktu ar 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

" 5) pieteikumus atļaujas izsniegšanai deklarēt preces elektroniski."

2. Izdarīt šādus grozījumus ar VID ģenerāldirektora 1999.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.371 apstiprinātajā "Valsts ieņēmumu dienesta komisijas nolikumā":

2.1. Papildināt nolikuma 2.punktu ar šādu apakšpunktu:

"2.7. atļaujas deklarēt preces elektroniski:

2.7.1. izsniegšanu;

2.7.2. apturēšanu."

2.2. Papildināt nolikumu ar apakšpunktiem 3.16. un 3.17. šādā redakcijā:

"3.16. izskatīt deklarētāju pieteikumus par atļauju izsniegšanu deklarētājam un tā pilnvarotiem pārstāvjiem deklarēt preces elektroniski;

3.17. apturēt deklarētājiem un to pilnvarotiem pārstāvjiem izsniegtās atļaujas deklarēt preces elektroniski sakarā ar Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu "Preču deklarēšanas kārtība" 55.punkta prasību neizpildīšanu."

2.3. Nolikuma apakšpunktu 3.16. uzskatīt par apakšpunktu 3.18.

3. Apstiprināt dokumentu iesniegšanas kārtību atļauju saņemšanai deklarēt preces elektroniski (1.pielikums).

4. Apstiprināt formu atļaujai deklarēt preces elektroniski (2.pielikums).

5. Apstiprināt VID administratīvās prasības deklarētājiem un to pilnvarotiem pārstāvjiem preču elektroniskai deklarēšanai (3.pielikums).

6. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tas stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

1.pielikums

Dokumentu iesniegšanas kārtība atļauju saņemšanai deklarēt preces elektroniski

1. Dokumentus iesniedz Galvenās muitas pārvaldes kancelejā 101.telpā K. Valdemāra ielā 1a.

Iesniegumu adresē VID Galvenās muitas pārvaldes direktoram un tajā uzrāda šādu informāciju:

1.1. ziņas par juridisko personu (pilns nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

1.2. personas identifikācijas dati fiziskajai personai (vārds, uzvārds, personas reģistrācijas kods, dzīvesvietas adrese);

1.3. ziņas par personas, kas nokārtojusi deklarētāja pilnvarotā pārstāvja atestāciju, sertifikātu (sertifikāta numurs, izsniegšanas datums);

1.4. muitas iestādes, kurās atļaujas pieprasītājs vēlas deklarēt preces elektroniski, kā arī par muitas procedūras (EK, IM vai/un T1), kurām atļaujas pieprasītājs paredz pieteikt preces;

1.5. elektroniskā pasta adresi, ar kuru iespējama informācijas apmaiņa ar atļaujas pieprasītāju.

1.6. personas saistības neveikt jebkādas darbības, kas saistītas ar ASYCUDA programmu koda patvaļīgu izmainīšanu.

2. Iesniegumam pievieno deklarētāja pilnvarotā pārstāvja atestācijas sertifikāta kopiju.

3. Juridiskajām personām, kuras pilnvaro vairākas fiziskās personas deklarēt preces elektroniski, atļauts pieprasīt atļauju visām pilnvarotajām personām ar vienu iesniegumu.

4. Apstiprinājumu par atļaujas piešķiršanu un piešķirto lietotāja vārdu Galvenā muitas pārvalde nosūta, izmantojot iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atļaujai atsevišķā aploksnē pievieno arī sākotnējā lietotāja piekļūšanas paroli. Atļaujas atteikuma gadījumā Galvenā muitas pārvalde atļaujas pieprasītāju rakstiski informē par atteikuma iemesliem.

5. Preču deklarēšanu elektroniskā veidā atļauts uzsākt ar brīdi, kad tiek saņemta informācija par datorsistēmas lietotāja vārdu un sākotnējā lietotāja piekļūšanas paroli.

 

2.pielikums

ATLAUJA.GIF (73805 BYTES)

3.pielikums

VID administratīvās prasības deklarētājiem un to pilnvarotiem pārstāvjiem, veicot preču deklarēšanu elektroniski

1. Personai, kas veic preču deklarēšanu elektroniski, atļauts izmantot tikai to šim mērķim paredzētu programmu, kura ir lejupielādēta no ASYCUDA mājas lapas vai arī saņemta VID Galvenās muitas pārvaldes Informatīvo sistēmu daļā.

2. Persona apņemas neveikt jebkādas darbības, kas saistītas ar ASYCUDA programmu koda patvaļīgu izmainīšanu, un neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli citām personām.

3. Persona zaudē tiesības uz laiku vai pilnīgi izmantot šo deklarēšanas veidu, ja muitas iestāžu rīcībā nonāk ziņas par muitas likumdošanas pārkāpumiem, kas veikti, šai personai elektroniski iesniedzot muitas deklarācijas.

4. Persona zaudē tiesības uz laiku vai pilnīgi izmantot šo deklarēšanas veidu, ja muitas iestāžu rīcībā nonāk ziņas par nepatiesas informācijas iesniegšanu, šai personai pieprasot atļauju deklarēt preces elektroniski.

"LV" redakcijā saņemts 08.05.2000.

 

13.05.2000