Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 2002.gada 26.martā (prot. Nr.13, 18.§)

Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par valsts pensijām" 38.pantu

un pārejas noteikumu 28.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā piešķirtās valsts pensijas (turpmāk - pensijas) izmaksā personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

2. Persona, kura pēc 2002.gada 1.janvāra izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) filiālē atbilstoši pēdējai dzīvesvietai iesniedz rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, kā arī uzrāda dokumentu par izrakstīšanos no dzīvesvietas un norāda Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma pensija.

3. Persona, kurai pēc izbraukšanas uz ārvalstīm turpina pensijas izmaksu, katru gadu līdz 15.decembrim atjauno pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu. Pieprasījumu ir tiesības iesniegt:

3.1. personīgi ierodoties aģentūrā vai tās filiālē laikposmā no 1.oktobra līdz 15.decembrim;

3.2. nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumam pievieno ne agrāk kā attiecīgā gada 1.oktobrī apstiprinātu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju, nepieciešams arī apstiprināts notariāls apliecinājums, ka dzīvs ir bērns, kuram attiecīgā pensija piešķirta.

4. Apgādnieka zaudējuma pensiju bērnam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, turpina izmaksāt, ja papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem tiek iesniegta mācību iestādes izziņa par izglītības iegūšanu.

5. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā un 4.punktā minētajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību.

6. Ja persona atbilstoši šo noteikumu 3.punktam nav atjaunojusi pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, aģentūra ar nākamā gada 1.janvāri pārtrauc pensijas izmaksu.

7. Pensijas izmaksu pēc šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto dokumentu iesniegšanas aģentūrā vai tās filiālē atjauno saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 35.pantu.

8. Pensiju turpina izmaksāt, ievērojot likuma "Par valsts pensijām" 30.panta pirmās, otrās un trešās daļas un pārejas noteikumu 12. un 28.punkta nosacījumus.

9. Pensiju izmaksā likuma "Par valsts pensijām" 32., 34., 35. un 36.pantā noteiktajā kārtībā un ieskaita personas norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā.

10. Likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 28.punkta izpildes nodrošināšanai Naturalizācijas pārvalde katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam informē aģentūru par personām, kuras ir zaudējušas Latvijas Republikas pilsonību.

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 29.martu.