Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju»

Izdarīt likumā «Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,. 1993, 22/23) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta 2. punktu, 7. panta pirmo daļu, 14. panta trešo daļu un 17. panta 1. punktu pēc vārda «valsts» (attiecīgos locījumos) ar vārdu «(pašvaldība)» (attiecīgos locījumos).

2.5. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas 1992. gada 17. marta likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13/14) 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. un 13. pantu» ar vārdiem «likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. pantu»;

aizstāt astotajā daļā vārdus «Latvijas Republikas 1992. gada 17. marta likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, komisijām» 12. pantā» ar vārdiem «likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» 11. pantā».

3.16. pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto dalu šādā redakcijā:

«Ja uz akciju nedalāmo paketi iesniegti vairāki pieteikumi, priekšrocība ir pieteikumiem, ko iesniedz lauksaimniecības produkcijas ražotāji - zemnieki, ražotāju kooperatīvās sabiedrības vai to savienības -, kas akcijas var iegādāties ari par privatizācijas sertifikātiem.»;

papildināt līdzšinējo ceturto daļu pēc vārdiem «privatizācijas komisijai ir jārīko šiem pretendentiem» ar vārdiem «konkurss vai» un uzskatīt to par piekto dalu, bet līdzšinējo piekto daļu - par sesto dalu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

«Privatizācijas komisijai ir tiesības pagarināt konkursa termiņus, bet ne ilgāk kā līdz 1994. gada 1. decembrim.»

4. Papildināt 17. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Darījumi, kas saistīti ar privatizējamā objekta akciju realizāciju, tiek atbrīvoti no visiem valsts un pašvaldību noteiktajiem nodokļiem un nodevām.»

5. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus «Lauksaimniecības ministrija» (attiecīgos locījumos) ar vārdiem «Zemkopības ministrija» (attiecīgos locījumos).

6. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus «valsts uzņēmums» (attiecīgos locījumos) ar vārdiem «valsts (pašvaldības) uzņēmums» (attiecīgos locījumos), vārdus «valsts akciju sabiedrība» (attiecīgos locījumos) ar vārdiem «valsts (pašvaldības) akciju sabiedrība» (attiecīgos locījumos), vārdus «valsts kapitāla daļa» (attiecīgos locījumos) .ar vārdiem «valsts (pašvaldības) kapitāla daļa» (attiecīgos locījumos).

Pārejas noteikums

Šie likuma grozījumi neattiecas uz privatizācijas objektiem, kuriem ir beidzies izsludinātais konkursa termiņš.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 19. maijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 4. jūnijā