Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumus Nr. 405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 156

Rīgā 1998.gada 28.aprīlī (prot. nr. 22, 19.§)

Noteikumi par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas uzdevumiem terminoloģijas jomā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zinātnisko darbību" 23.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (turpmāk - Terminoloģijas komisija) uzdevumus terminoloģijas jomā.

2. Terminoloģijas komisija veic vienotas nozaru terminoloģijas sistēmas zinātnisko izstrādi valsts valodā.

3. Terminoloģijas komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija. Terminoloģijas komisijas darbība finansējama no valsts budžetā programmai "Zinātne" iedalītajiem līdzekļiem.

4. Terminoloģijas komisijas locekļu un ekspertu darba samaksu par nostrādātajām stundām nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

II. Terminoloģijas komisijas uzdevumi

5. Terminoloģijas komisijai ir šādi uzdevumi:

5.1. izstrādāt saskaņotu, zinātniski pamatotu un ar pasaulē atzītiem terminoloģijas darba principiem harmonizētu dažādu nozaru terminu sistēmu valsts valodā;

5.2. izvērtēt un apstiprināt Terminoloģijas komisijā iesniegto terminu sarakstus;

5.3. veikt terminu ekspertīzi un izvērtēt atsevišķus Terminoloģijas komisijā iesniegtos terminus;

5.4. sniegt konsultācijas dažādu nozaru terminu izstrādes metodikas un metodoloģijas jautājumos;

5.5. pieņemt lēmumus strīdīgos terminu lietošanas gadījumos;

5.6. publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Terminoloģijas komisijas pieņemtos lēmumus un informāciju par apstiprinātajiem terminiem;

5.7. veidot un aktualizēt Terminoloģijas komisijā pieņemto un apstiprināto terminu datu bāzi;

5.8. sadarboties ar Tulkošanas un terminoloģijas centru un citām valsts institūcijām, lai izstrādātu vienotu valsts valodas terminoloģiju;

5.9. sadarboties ar Valsts valodas centru stratēģisku valsts valodas terminoloģijas politikas jautājumu risināšanā;

5.10. apstiprināt terminus, kas lietojami tiesību aktos, speciālajā un mācību literatūrā un lietvedības dokumentācijā;

5.11. apstiprināt terminus, kas lietojami valsts un pašvaldību institūciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un sabiedrisko organizāciju lietvedībā;

5.12. apstiprināt terminu un to definīciju standartus, kā arī terminu vārdnīcas.

III. Pārejas jautājumi

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1990.gada 3.augusta lēmumu nr.84 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju". 

Ministru prezidents G.Krasts

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs -
labklājības ministrs V.Makarovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 28.aprīļa
noteikumiem nr. 156

Terminoloģijas komisijas locekļu un ekspertu darba samaksas stundu likmes

Terminoloģijas komisijas locekļiem un ekspertiem tiek noteiktas šādas darba samaksas stundu likmes (latos):

1. Profesoriem

2,00

2. Augstskolu akadēmiskajam un pedagoģiskajam personālam

1,50

3. Citiem speciālistiem

1,20

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs -
labklājības ministrs V.Makarovs

01.05.1998