Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr. 474

Rīgā 1998.gada 22.decembrī (prot. Nr. 68, 21.§)

Bibliotēku pārvaldes nolikums

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 26.panta pirmo daļu

1. Bibliotēku pārvalde (turpmāk - pārvalde) ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kas izstrādā bibliotēku darba attīstības stratēģiju un realizē valsts politiku bibliotēku jomā.

2. Pārvalde ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu pārvaldes nosaukumu, kā arī norēķinu konts Valsts kases norēķinu centrā.

3. Pārvalde ir tiesīga:

3.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, bibliotēku dibinātājiem un bibliotēkām pārvaldes darbībai nepieciešamo informāciju;

3.2. izveidot darba grupas un komisijas, kā arī pieaicināt ekspertus ar bibliotēku darbu saistīto jautājumu risināšanai;

3.3. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, slēgt starptautiskus sadarbības līgumus bibliotēku darba jomā.

4. Pārvaldi vada pārvaldes priekšnieks. Pārvaldes priekšnieks ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kura kandidatūru pēc kultūras ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Pārvaldes priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata kultūras ministrs.

5. Pārvaldes priekšnieks:

5.1. ir atbildīgs par pārvaldes darba organizāciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;

5.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi un tās vārdā slēdz līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

5.3. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts civildienesta ierēdņus (ierēdņu kandidātus), kā arī saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksu pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus;

5.4. apstiprina pārvaldes iekšējās kārtības noteikumus un pārvaldes ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus, nosaka darbinieku darba pienākumus;

5.5. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus un instrukcijas, dod norādījumus pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

5.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar pārvaldes mantu un finansu līdzekļiem;

5.7. pilnvaro amatpersonas un darbiniekus pārstāvēt pārvaldi citās institūcijās;

5.8. organizē pārvaldes amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

6. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Kultūras ministre K.Pētersone