Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 06.08.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 893 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2001.gada 6.martā (prot. Nr.10 5.§)
Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 15.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi.

2. Valsts izglītības standar­tiem (izņemot valsts augstākās izglītības standartus) atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Citas ministrijas, kuru padotībā ir izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, organizē valsts izglītības standar­tiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi profesionālajos mācību priekšmetos.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.419)

3. Valsts augstākās izglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi organizē augstākās izglītības iestādes.

4. Valsts izglītības standar­tiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi valsts dibinātajām izglītības iestādēm finansē no to ministriju valsts budžeta līdzekļiem, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.419)

5. Valsts augstākās izglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi valsts dibinātajām augstākās izglītības iestādēm finansē no augstākajai izglītībai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

6. (Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.419.)

7. Izdevniecības vai citas izdevējorganizācijas izstrādāto un iesniegto mācību līdzekļu – mācību literatūras – atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem vai atbilstību valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartam apstiprina Valsts izglītības satura centrs.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.630 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.630.)

9. Apstiprinātās un izdotās mācību literatūras saraksts ir pieejams Valsts izglītības satura centra interneta vietnē. Mācību literatūras sarakstu aktualizē, ievadot informāciju par katru jaunu mācību literatūras izdevumu.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.630 redakcijā)

10. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam mācību literatūras iegādei iedalīto finansējumu:

10.1. Izglītības un zinātnes ministrija sadala republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, ņemot vērā izglītojamo skaitu iepriekšējā gada 1.septembrī;

10.2. attiecīgā novada pašvaldība piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas;

10.3. izglītības iestāde izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprinātās mācību literatūras iegādei.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.630 redakcijā)

10.1 Ja republikas pilsētu un novadu pašvaldībām līdzekļi mācību literatūras iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu ir iekļauti apstiprinātajā mērķdotācijā pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, tad šīm izglītības iestādēm šo noteikumu 10.punktā minēto finansējumu nepiešķir.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.630 redakcijā)

11. (Zaudējis spēku ar 01.01.2008.; skat. 13. punktu.)

12. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.630.)

13. Šo noteikumu 11.punkts ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.419 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
01.07.2009