Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par budžetu un finansu vadību"

Izdarīt likumā "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu "Likumā lietotie termini" ar jaunu terminu:

"Budžeta likumprojektu pakete - likumprojektu pakete, kas sastāv no gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta vai gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumu projekta un likumprojektiem, kuri nosaka vai groza ieņēmumus valsts budžetā."

2. Izslēgt 10.panta pirmās daļas otro teikumu.

3. Izteikt III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

"III. Gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana, iesniegšana un pieņemšana".

4. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Atbildība par valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošanu

Finansu ministrs ir atbildīgs par gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un tam pievienojamo paskaidrojumu sagatavošanu."

5. Papildināt 20. un 21.pantu pēc vārdiem "budžeta likuma projekts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "(budžeta likumprojektu pakete)" (attiecīgā locījumā).

6. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšana

(1) Ministru kabineta iesniegto valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojektu paketi) Saeima pārbauda un apstiprina likumdošanas kārtībā.

(2) Valsts budžeta likums ietver:

1) parāda un budžeta deficīta augšējo robežu saimnieciskajā gadā, deficīta segšanai izlietojamā valsts iekšējā kredīta augšējo robežu un nākamā saimnieciskā gada laikā valsts budžeta ietvaros izmantojamo īstermiņa aizņēmumu apjomu, kā arī noteikumus valsts garantiju un galvojumu saistībām un šo garantiju un saistību apjomus;

2) to līdzekļu apjomus, kas nākamajā saimnieciskajā gadā apropriācijas kārtībā piešķirami katrai izdevumu kategorijai saskaņā ar budžeta klasifikāciju, norādot katras kategorijas līdzekļu izmantošanas mērķi;

3) to līdzekļu apjomus no iepriekšējiem gadiem (ja šādi līdzekļi ir), kuriem nepieciešama atkārtota apropriācija;

4) pilnvaras nākotnes saistībām katrai attiecīgajai izdevumu kategorijai budžeta klasifikācijā;

5) noteikumus, kas pievienojami visām vai atsevišķām apropriācijām.

(3) Uz valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšanu attiecas šā likuma 10.panta pirmajā daļā paredzētie noteikumi.

(4) Saeimas apstiprināto valsts budžeta likumu (budžeta likumu paketi) izsludina Satversmē noteiktajā kārtībā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 8.oktobrī

09.10.1997