Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

1997.gada 17.jūlijā (prot.Nr.14, 4.#)

Par īres maksu Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamajās mājās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu
un Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumiem Nr.169
"Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība"

1. Noteikumi ir saistoši visām pašvaldības dzīvokļu saimniecības bezpeļņas organizācijām un pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem.

2. Īres maksa (dzīvokļa īpašnieka maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu) par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamajās mājās noteikta Ls 0,11. Dzīvojamajās mājās, kuras ar pašvaldības lēmumu atzītas par sanitārtehniskajām prasībām neatbilstošām, - Ls 0,06 par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru.

3. Izīrētājs īres maksu atsevišķiem dzīvokļiem var samazināt vai palielināt ne vairāk kā par 20%, ievērojot šādus palielinošus (+) vai pazeminošus (-) dzīvokļa kvalitātes faktorus:

3.1. atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa, ja:
3.1.1. nav ūdensvada un kanalizācijas (-) 8,0%
3.1.2. tualete nav dzīvoklī, bet ir koplietošanas telpās (-) 4,0%
3.1.3. tualete nav dzīvoklī, bet ir sētā (-) 5,5%
3.1.4. nav centrālās apkures komunikācijas (-) 2,5%
3.1.5. nav karstā ūdens piegādes komunikācijas (-) 1,0%
3.1.6. nav centralizētas gāzes piegādes komunikācijas (-) 0,5%
3.1.7. nav duša vai vanna (-) 0,5%
3.2. atkarībā no dzīvokļa plānojuma, ja:
3.2.1. ir papildu sanitārais mezgls (+) 1,0%
3.2.2. virtuve mazāka par 6 kv.m (-)0,5%
3.2.3. ir caurstaigājamas istabas (-) 0,5%
3.2.4. ir apvienotais sanitātais mezgls (-) 0,5%
3.3. atkarībā no stāva (daudzstāvu mājās):
3.3.1. augšējais stāvs mājās, kurām ir savienotais jumts (-) 0,5%
3.3.2. mansards (jumta stāvs) (-) 0,5%
3.4. atkarībā no ēkas tipa:
3.4.1. atsevišķas vai bloķētas viendzīvokļu tipa ēkas (+) 20%

3.5. atkarībā no ēkas atrašanās vietas:

3.5.1. pilsētas centra teritorijas robežās (kāpu zona, Jūrmalas ielas apbūve, Ezera ielas apbūve, Ganību ielas pāra numuru puses apbūve, Tirdzniecības kanāls, Kuģinieku ielas apbūve, Jūrnieku ielas apbūve, Graudu ielas apbūve, Loču ielas apbūve, Celtnieku ielas apbūve, Laivinieku ielas apbūve, Sporta ielas apbūve, Peldu ielas apbūve, Liepu ielas apbūve) (+) 20%

3.5.2. pilsētas centrā ielā ar tramvaja satiksmi vai maģistrālajā ielā saskaņā ar Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem (+) 10%

4. Dzīvokļa īres maksā (dzīvokļa īpašnieka maksā par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu) neietilpst maksa par šādiem pakalpojumiem:

4.1. sauso atkritumu izvešana,

4.2. apkure,

4.3. karstā ūdens piegāde,

4.4. ūdensapgāde,

4.5. kanalizācija,

4.6. gāze,

4.7. elektroenerģija,

4.8. kolektīvā televīzijas antena,

4.9. telefons,

4.10. radiotranslācija,

4.11. asenizācija mājās ar atejas bedri,

4.12. liftu uzturēšana,

4.13. elektroapgaismojums koplietošanas telpās.

5. Izīrētājs ne retāk kā reizi gadā sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko izdevumu tāmi, kuru uzrāda īrniekam (dzīvokļa īpašniekam) pēc viņa pieprasījuma.

6. Par dzīvokļa īres maksas paaugstināšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem izīrētājam īrnieks jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.

7. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

02.08.1997