Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 263

Rīgā 1997.gada 29.jūlijā (prot. nr. 42 17.§)

Kārtība, kādā piešķirams īpaši atbalstāmā reģiona statuss

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" 4.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķai valsts teritorijas daļai piešķirams īpaši atbalstāmā reģiona statuss.

2. Par īpaši atbalstāmo reģionu var noteikt valsts teritorijas daļu (pagastu, pagastu kopumu, pilsētu, pagastu un pilsētu kopumu, rajonu, rajonu un pilsētu kopumu, rajonu kopumu), bet ne mazāku kā atsevišķs pagasts vai pilsēta.

3. Īpaši atbalstāmā reģiona statusu pēc Reģionālās attīstības padomes (turpmāk - Padome) ieteikuma piešķir Ministru kabinets un pārskata to ik pēc trim gadiem. Pēc Padomes ieteikuma Ministru kabinets īpaši atbalstāmā reģiona statusu var atcelt vai pagarināt tā termiņu uz nākamajiem trim gadiem.

4. Īpaši atbalstāmos reģionus nosaka atbilstoši šiem noteikumiem divos posmos.

5. Pirmajā posmā potenciālos īpaši atbalstāmos reģionus nosaka Ekonomikas ministrija, ņemot vērā šādus kritērijus:

5.1. statistikas rādītājus;

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus par teritorijām, kuru attīstību ierobežo likumos un citos tiesību aktos ietvertie noteikumi.

6. Otrajā posmā, pamatojoties uz starpministriju komisijas ekspertu vērtējumu par reģiona attīstības iespējām, Padome no potenciālajiem īpaši atbalstāmajiem reģioniem izvēlas tos, kuriem var piešķirt īpaši atbalstāmā reģiona statusu.

7. Starpministriju komisiju reģionu attīstības programmu izvērtēšanai izveido ekonomikas ministrs pēc saskaņošanas ar Padomi.

8. Īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanai statistikas datus savāc un reģionu attīstības programmas iesniedz un izvērtē šādā kārtībā un termiņos:

8.1. statistikas datus savāc un apstrādā Valsts statistikas komiteja un Latvijas statistikas institūts. Apstrādes rezultātus iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1.jūlijam;

8.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija priekšlikumus par potenciālajiem īpaši atbalstāmajiem reģioniem iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1.jūlijam;

8.3. Ekonomikas ministrija līdz kārtējā gada 15.jūlijam publicē un nosūta potenciālo īpaši atbalstāmo reģionu pašvaldībām vai pašvaldību sadarbības padomēm uzaicinājumu iesniegt programmu attiecīgā reģiona attīstības iespēju novērtēšanai;

8.4. pašvaldību sadarbības padomes vai reģionu attīstības padomes (ja tādas ir izveidotas) līdz kārtējā gada 15.oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā potenciālo īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas, kas izstrādātas atbilstoši ministrijas norādījumiem;

8.5. starpministriju komisija reģionu attīstības programmas izvērtē un līdz kārtējā gada 15.novembrim iesniedz Ekonomikas ministrijā un Padomē;

8.6. Padome nosaka īpaši atbalstāmos reģionus. To sarakstu ekonomikas ministrs līdz kārtējā gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā izskatīšanai.

9. Ja īpaši atbalstāmos reģionus veido rajoni vai republikas pilsētas, to noteikšanai tiek izmantoti šādi statistikas rādītāji:

9.1. bezdarba līmenis;

9.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju;

9.3. rūpniecības produkcijas izlaide uz vienu iedzīvotāju;

9.4. kapitālieguldījumi uz vienu iedzīvotāju;

9.5. mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu iedzīvotāju;

9.6. demogrāfiskā slodze;

9.7. personas ar augstāko un vidējo izglītību uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā;

9.8. mēneša vidējā bruto darba samaksa;

9.9. to uzņēmumu skaits, kuri darbojas vai par kuriem nav ziņu, ka to darbība ir pārtraukta, uz 1000 iedzīvotājiem.

10. Ja īpaši atbalstāmos reģionus veido pagasti un rajona pilsētas vai to kopums, to noteikšanai tiek izmantoti šādi statistikas rādītāji:

10.1. bezdarba līmenis;

10.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju;

10.3. demogrāfiskā slodze;

10.4. iedzīvotāju blīvums;

10.5. rūpniecības vajadzībām izmantojamās platības un ar ražošanas un sociālās infrastruktūras objektiem aizņemtās platības īpatsvars kopējā teritorijas platībā;

10.6. personas ar augstāko un vidējo izglītību uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā.

11. Ekonomikas ministram desmit dienu laikā apstiprināt instrukciju par īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanai nepieciešamo datu apstrādi.

12. 1997.gadā šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. un 8.6.apakšpunktā minētās kārtības izpildei noteikt šādus termiņus:

12.1. 8.1. un 8.2.apakšpunkts - 15.augusts;

12.2. 8.3.apakšpunkts - 1.septembris;

12.3. 8.4.apakšpunkts - 1.oktobris;

12.4. 8.5.apakšpunkts - 1.novembris;

12.5. 8.6.apakšpunkts - 15.novembris.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā -
finansu ministrs R.Zīle

02.08.1997