Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.11.2006. - 10.06.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.85

Rīgā 2001.gada 27.februārī (prot. Nr.9 6.§)
Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama nozvejoto zivju izkraušanas kontrole un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaude.

2. Šo noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei kontrolē Vides ministrijas Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides pārvalžu vides valsts inspektori (turpmāk — vides valsts inspektori).

(Grozīts ar MK 14.10.2003. noteikumiem Nr.573)

3. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

4. Kuģa kapteinis vismaz divas stundas pirms kuģa ienākšanas ostā vai citā izkraušanas vietā jūras krastā nosūta Jūras vides pārvaldei vai tās norādītajam ostas dienestam ziņojumu, kurā norāda kuģa vārdu, paredzamo kuģa ienākšanas laiku ostā, nozvejoto zivju sugu un daudzumu. Pēc ziņojuma saņemšanas ostas dienests saskaņā ar vienošanos ar Jūras vides pārvaldi jebkurā diennakts laikā nekavējoties informē to par ziņojuma saturu.

5. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

6. Kuģa kapteinis, uz kura kuģa jūrā ir iekrautas zivis, papildus zvejas žurnālam iesniedz pārskatu par zivju izkraušanu/pieņemšanu un zvejas žurnāla ailē "Zvejas vieta" ieraksta: "Skatīt pārskatu pielikumā".

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.573 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 14.10.2003. noteikumiem Nr. 573)

8. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.425.)

9. (Svītrots ar MK 14.10.2003. noteikumiem Nr. 573)

10. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

11. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

12. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

13. Zvejas žurnālu glabā Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, bet tā kopiju - zvejas žurnāla iesniedzējs. Zvejas žurnālu un tā kopiju glabā trīs gadus.

(MK 21.11.2006. noteikumu Nr.952 redakcijā)

13.1 Valsts zivsaimniecības pārvalde pārdošanas zīmes (4.pielikums) glabā vienu gadu. Visas pirmajā darījumā ar zivīm iesaistītās puses - zivju pārdevēji, pircēji, kā arī pārvadātāji - glabā pārdošanas zīmju kopijas līdz zivju pārdošanai mazumtirdzniecībā vai to apstrādei.

(MK 21.11.2006. noteikumu Nr.952 redakcijā)

13.2 Zivju pirmo pirkšanu ostās vai citā izkraušanas vietā jūras krastā drīkst veikt tikai Valsts zivsaimniecības pārvaldē reģistrētie pircēji.

(MK 21.11.2006. noteikumu Nr.952 redakcijā)

14. Zvejas žurnālu dati tiek glabāti elektroniskā veidā. Datu bāzi izveido un uztur Jūras vides pārvalde, kura sniedz iekļaušanai datorizētajā informācijas sistēmā nepieciešamo informāciju Zivsaimniecības pārvaldei.

(Grozīts ar MK 14.10.2003. noteikumiem Nr.573)

15. (Zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

16. Jūras vides pārvaldes amatpersonai ir tiesības pārbaudīt aizpildītos zvejas žurnālus un veiktās pārbaudes apstiprināt ar parakstu un zīmogu zvejas žurnālā.

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.573 redakcijā)

17. Pārbaudot zivju tirdzniecības objektu, vides valsts inspektori pārbauda:

17.1. zivju iepirkuma pavadzīmes-rēķinus vai darījumu apliecinošus rēķinus, čekus vai kvītis, kā arī dokumentus, kas apliecina zivju resursu ieguves likumību;

17.2. zivju atbilstību ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

18. Pārbaudot zivju apstrādes vai pārstrādes vietas, kā arī zivju uzglabāšanas vietas, vides valsts inspektori pārbauda zivju daudzuma atbilstību pavadzīmēm-rēķiniem un ierakstiem preču reģistrācijas žurnālā.

19. Pārbaudot jebkura veida transportlīdzekli, kurā pārvadā zivis, vides valsts inspektori pārbauda kravas atbilstību kravas dokumentācijai.

20. Vides valsts inspektoriem ir tiesības pieprasīt, lai tiktu uzrādīti šajos noteikumos minētie dokumenti.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.387 "Noteikumi par nozvejoto zivju izkraušanas kontroli Latvijas ostās" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 289./290.nr.).

21.1 Noteikumu 3., 5., 8., 10., 11., 12. un 15.punkts un 3.pielikums spēku zaudē ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.573 redakcijā)

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.martu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.85

(Pielikums svītrots ar MK 14.10.2003. noteikumiem Nr.573)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.85

(Pielikums MK 14.10.2003. noteikumu Nr.573 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.85

(Pielikums zaudējis spēku ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 425)

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.85

(Pielikums MK 21.11.2006. noteikumu Nr.952 redakcijā)

Pārdošanas zīme (Sales note)

25.11.2006