Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.164

Rīgā 2000.gada 5.aprīlī (prot. Nr.15, 13.§)

Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1999.gadā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" 1.pantu apstiprināt Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1999.gadā (pielikums).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 5.aprīļa
rīkojumam Nr.164

Pārskats par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1999.gadā

Nr.p.k. Līdzekļu izlietojuma pamatvirzieni un finansējuma mērķi Summa (latos)
1 2 3
1. Iemaksas valsts pamatbudžetā 4636000
2. Citi likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" noteiktie izdevumi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (kopā): 2163354
2.1. īpaši atbalstāmo reģionu attīstība 350000
2.2. zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšana 513000
2.3. (svītrots ar Ministru kabineta 1999.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.477 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.maija rīkojumā Nr.232 "Par Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu 1999.gadam"")  
2.4. Latvijas Universitātes ēku rekonstrukcija 140000
2.5. Latvijas piedalīšanās Eiropas Savienības trešajā daudzgadējā mazo un vidējo uzņēmumu programmā 323000
2.6. (svītrots ar Ministru kabineta 1999.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.477 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.maija rīkojumā Nr.232 "Par Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu 1999.gadam"")  
2.7. Latvijas preču eksporta finansiālā atbalsta programma 70000
2.8. investīciju piesaistīšana un eksporta veicināšana mazo un vidējo uzņēmumu turpmākai attīstībai 283878
2.9. Latvijas un Eiropas Savienības preču un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas līguma (ECAA) un tā pielikumu izstrādāšanas, sagatavošanas un realizācijas nodrošināšana 15000
2.10. standartizācijas sistēmas izveide un efektīva ieviešana 80000
2.11. Latvijas puses līdzekļi enerģētikas efektivitātes fonda turpmākai darbības un enerģētikas informācijas plūsmas nodrošināšanai Baltijas valstīs 108000
2.12. enerģētikas, kvalitātes nodrošināšanas, tirgus uzraudzības un ārējās tirdzniecības nacionālo programmu realizācija 280476
  Kopā 6799354

Līdzekļu atlikums valsts īpašuma privatizācijas fonda norēķinu kontā pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.janvāri - 34410,47 lati.

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

05.04.2000