Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem

1.pants. Ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki, kuru zeme saskaņā ar Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 16.aprīļa lēmumu "Par īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijām Latvijas Republikas lauku apvidos" aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem vai atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ir iesnieguši saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" pagasta padomē zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumu, attiecīgā pagasta zemes komisija dokumentu (zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījums, zemes gabala plāns saskaņā ar zemes ierīcības projektu un zemes īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti) norakstus nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti izvērtē šā likuma 1.pantā minēto pieprasījumu un mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sagatavo atzinumu. Ekspertu atzinums var būt pozitīvs, ja saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem ir iespējama attiecīgo teritoriju ierobežota izmantošana un zeme nepieciešama bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem piederošo ēku uzturēšanai.

3.pants. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu atzinums ir pozitīvs, mēneša laikā pēc ekspertu atzinuma saņemšanas īpašuma tiesības uz zemi atjauno likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.114 "Noteikumi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamajiem dabas objektiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 14.septembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 28. septembrī