Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

Rīgā 2022. gada 9. augustā (prot. Nr. 39 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumus nepiemēro kriminālprocesā, administratīvajā procesā un administratīvā pārkāpuma procesā veiktajām ekspertīzēm."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja objektu skaits šo noteikumu pielikuma 2.-4., 6., 9.-14., 16. un 18. punktā minētajās ekspertīzēs pārsniedz noteikto mērvienību skaitu, attiecīgajai cenai piemēro koeficientu 0,6 par katru pārsniegto noteikto mērvienību skaitu."

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 9. augusta
noteikumiem Nr. 490

"Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 5. septembra
noteikumiem Nr. 530

Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)1

1.

Autotehniskā ekspertīze

1 ekspertīze

495,07

2.

Augsnes ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti)

845,85

3.

Botāniskā ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

1028,18

4.

Metālu un sakausējumu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

801,39

5.

Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu ekspertīze

1 ekspertīze

1314,79

6.

Naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti)

954,36

7.

Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte

1 ekspertīze

1384,25

8.

Stikla, keramikas un to izstrādājumu ekspertīze

1 ekspertīze

1362,39

9.

Daktiloskopiskā ekspertīze (vizualizēšana)

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

595,50

10.

Informācijas tehnoloģiju apskate

1 apskate (1 datu nesējs līdz 2 TB)

350,38

11.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

1 ekspertīze (1 datu nesējs līdz 2 TB un ne vairāk kā 50 atslēgvārdi)

2046,99

12.

Daktiloskopiskā ekspertīze (identifikācija)

1 ekspertīze (ne vairāk kā 3 personas)

982,26

13.

Dokumentu vecuma noteikšanas ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 ieraksti)

1647,71

14.

Dokumentu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 lapas un 3 jautājumi)

468,33

15.

Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte

1 ekspertīze

755,96

16.

Reljefo identifikācijas zīmju izpēte

1 ekspertīze (1 objekts, piemēram, ierīce, automašīna u. tml.)

511,65

17.

Trasoloģiskā ekspertīze

1 ekspertīze

555,82

18.

Rokrakstu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti: paraksti, ieraksti, teksts)

628,24

19. Šāviena pēdu ķīmiskā ekspertīze 1 ekspertīze (ne vairāk kā 2 personas) 566,72
20. Atteikums - ekspertīzes neiespējamība 1 ekspertīze 40,73

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."

12.08.2022