Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19

Rēzeknē 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 14, 8. p., lēmums Nr. 178)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktus;

2. Papildināt ar 6.1.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

" 6.1.3.2 Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa;"

3. Izslēgt 7.3.2. apakšpunktu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums""

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināts 2005. gada 1. septembrī (sēdes protokols Nr. 3, 1. §). Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu tikai pašvaldības kompetencē ietilpst noteikt tās struktūru. Šā likuma 24. pants nosaka, ka pašvaldības nolikumā nosaka administrācijas struktūru.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas domes 07.10.2021. lēmumu Nr. 130 "Par reorganizācijas pasākumiem" ar 01.11.2021. pašvaldības Administrācijas struktūrā ir izveidota Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa.

Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas domes 23.09.2021. lēmumu Nr. 106 "Par Bērnu sociālo pakalpojumu centra likvidāciju", ar 01.11.2021. ir likvidēta Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienība "Bērnu sociālo pakalpojumu centrs".

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Nolikuma 6.1.1., 6.1.2. un 7.3.2. apakšpunkti tiek izslēgti.

Nolikums tiek papildināts ar jaunu nodaļu - Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Pašvaldības kompetence un uzdevumi.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

12.11.2021