Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2021. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu,
30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu,
39.  panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu,
6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu,
6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu,
10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu
un Farmācijas likuma 5.  panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. mājas karantīna - ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Pārslimojušām personām sešu nedēļu laikā netiek piemērota mājas karantīna. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;".

2. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties persona, izņemot ieslodzīto, kurai ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties bez sadarbspējīga sertifikāta tādas pilngadīgas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savukārt bērni, kas vecāki par 12 gadiem, uzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvu rezultātu. Persona, kurai, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsilija lēmumu, medicīnisku iemeslu dēļ nevar veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai kurai vakcinācija atlikta, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties, uzrādot konsilija lēmumu un testēšanas sertifikātu."

3. Papildināt ar 109.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2.5. pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases (grupas, kursa) izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti atbilstoši šo noteikumu 109.1. apakšpunktam;".

4. Papildināt ar 115.1 punktu šādā redakcijā:

"115.1 Vispārējās izglītības ieguvē 2021./2022. mācību gadā 3., 6., 9. un 12. klasē mācību priekšmetā var neizlikt pirmā semestra vērtējumu. Šādā gadījumā vērtējumu mācību priekšmetā nosaka, ņemot vērā 2021./2022. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus."

5. Izteikt 173.33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"173.33.4. iekļaujot tajā šo noteikumu 222. punktā minēto informāciju, kā arī informāciju par personu, kas veikusi personas datu apstrādi īstermiņa sertifikāta izsniegšanai (vārds (vārdi), uzvārds, tūrisma informācijas centra vai tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistītās institūcijas nosaukums);".

6. Izteikt 173.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"173.34. apstrādā personas datus un ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas izsniedz personai īstermiņa sertifikātu, pārbaudot tā atbilstību prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 7. nodaļā attiecībā uz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu;".

7. Izteikt 191.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"191.5.2. pēc tam kad veikts RNS tests un tā rezultāts ir negatīvs. RNS testu veic ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu."

8. Izteikt 339. punktu šādā redakcijā:

"339. Šo noteikumu 4.3. apakšnodaļa stājas spēkā 2021. gada 25. novembrī."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

12.11.2021