Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 753

Rīgā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 72 6. §)

Par nekustamā īpašuma "Mālmuiža" Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Ņemot vērā, ka Gulbenes novada pašvaldības īpašumā nodotais nekustamais īpašums "Mālmuiža" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5064 010 0098) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 010 0098) 10,1 ha platībā, tai skaitā meža zeme 0,1 ha platībā un septiņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5064 010 0098 001, 5064 010 0098 004, 5064 010 0098 005, 5064 010 0098 006, 5064 010 0098 007, 5064 010 0098 008 un 5064 010 0098 009) - "Mālmuižas pils", Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, vairs netiek izmantots Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra rīkojumā Nr. 32 "Par valstij piekrītošo būvju Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā" 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai, un ievērojot minētā rīkojuma 3. punktā noteikto nosacījumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu pārņemt minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā.

2. Finanšu ministrijai pārņemt no Gulbenes novada pašvaldības šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 5. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu.

4. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

27.10.2021