Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr. 28

Rīgā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 60, 2. §)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. KL\2.2-4\21\20
Par SIA "RB ELG" kopīgās izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA "European Lingerie Group"

Konkurences padomē (turpmāk - KP) 18.08.2021. tika iesniegts saīsinātais ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk - Ziņojums), SIA "RB ELG" (reģistrācijas numurs 40203298108) iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA "European Lingerie Group" (reģistrācijas numurs 40203062787). Ziņojums neatbilda Ministru Kabineta noteikumu Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (turpmāk - Noteikumi Nr. 800) prasībām, par ko KP informēja SIA "RB ELG", norādot uz nepilnībām Ziņojumā. KP papildus informāciju saņēma 07.09.2021. un 22.09.2021., tādejādi atbilstoši Noteikumu Nr. 800 4. punktam Ziņojuma saņemšanas diena KP ir 22.09.2021.

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP

konstatēja:

apvienošanās rezultātā SIA "RB ELG" iegūs kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA "European Liengerie Group". Ziņojums iesniegts, izmantojot Konkurences likuma 15. panta 2.4 daļā paredzētās tiesības iesniegt ziņojumu par apvienošanos, jo neizpildās Konkurences likuma 15. panta otrajā daļā noteiktie ziņojuma par apvienošanos iesniegšanas kritēriji.

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto SIA "RB ELG" pamatdarbības veids ir holdingkompāniju darbība. Ar SIA "RB ELG" saistīto sabiedrību darbība ir cita monetārā starpniecība, līzinga un patēriņa kreditēšana, pārņemtā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Savukārt SIA "European Lingerie Group" un to saistīto sabiedrību pamatdarbības veidi ir holdingkompāniju darbība, audumu un apakšveļas ražošana, to vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "RB ELG" iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA "European Lingerie Group".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētājs J. Gaiķis