Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 43

Saldū 2021. gada 26. augustā

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 16, 83. §)

Izdoti saskaņā ar "Izglītības likuma"
17. panta trešās daļas 11. punktu,
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" šādu grozījumu: papildināt 3.3. apakšpunktu aiz teksta daļas "pamatizglītību 1.-4. klasē," ar vārdu "pusdienām".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 43 "Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs""

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru 1.-4. klašu izglītojamajiem Saldus novadā.
Projekta nepieciešamības pamatojums Nepieciešams grozīt saistošos noteikumus un precizēt ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru 1.-4. klašu izglītojamajiem.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Saskaņots ar Saldus novada pašvaldības 2021. gada budžetu.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Saistošie noteikumi apspriesti un atbalstīti domes deputātu vadības sanāksmē.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

16.09.2021