Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Līvānos 2021. gada 26. augustā

Par Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes
2021. gada 26. augusta
sēdes protokola Nr. 14 lēmumu Nr. 14-17

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā".

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

2021. gada 26. augusta Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 "Par Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punkts paredz pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā, ka 2020. gadā ir notikusi administratīvo pārkāpumu sistēmas reforma un normu dekodifikācija, ir pieņemts Administratīvās atbildības likums un Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli, ir nepieciešams Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā" atzīt par spēku zaudējušiem, jo tie vairs neatbilst normatīvo aktu prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

15.09.2021