Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 491

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 51 65. §)
Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšana
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
71.3 panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību un veidu, kādā pieprasāmi anonimizēti atrašanās vietas dati, bet viesabonēšanas gadījumā – dati par abonenta valsti (turpmāk kopā – rezultātdati), pieprasāmās informācijas apjomu un samaksu par pieprasītā informācijas apjoma sagatavošanu, kā arī informācijas sagatavošanas un nodošanas termiņus.

2. Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – pārvalde) reizi gadā pēc oficiālās statistikas programmas apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniedz elektronisko sakaru komersantam, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus (turpmāk – komersants), iesniegumu elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Minētajā iesniegumā norāda šādu informāciju:

2.1. apstrādes tiesiskais pamatojums;

2.2. informācija par pārvaldes izstrādāto metodi, kuru komersants izmanto, veicot atrašanās vietas datu apstrādi un sagatavojot rezultātdatus;

2.3. rezultātdatu sagatavošanas formāts;

2.4. informācija par rezultātdatu tehnisko nodošanu.

3. Komersants, izmantojot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto metodi, apstrādā atrašanās vietas datus un iesniedz pārvaldē šādus rezultātdatus:

3.1. abonentu galiekārtu skaits, kuras atrodas ģeogrāfiskajā teritorijā un kurām minētā teritorija ir uzskatāma par vietu, kurā persona dzīvo vai atrodas lielāko laika daļu oficiālās statistikas programmā noteiktajā periodā (turpmāk – primārā atrašanās vieta);

3.2. abonentu galiekārtu skaits, kuras atrodas ģeogrāfiskajā teritorijā un kurām minētā teritorija ir uzskatāma par būtisku uzturēšanās vietu ārpus primārās atrašanās vietas (turpmāk – sekundārā atrašanās vieta);

3.3. abonentu galiekārtu skaits primārajā atrašanās vietā un saistītajās sekundārajās atrašanās vietās;

3.4. ārpus Latvijas izbraucošo abonentu galiekārtu skaits, galamērķa valsts, vidējais uzturēšanās ilgums un sadalījums pēc uzturēšanās ilguma oficiālās statistikas programmā noteiktajā periodā;

3.5. viesabonentu galiekārtu reģistrācijas valsts un to skaits Latvijas teritorijā, kā arī vidējais uzturēšanās ilgums un sadalījums pēc uzturēšanās ilguma oficiālās statistikas programmā noteiktajā periodā.

4. Komersants šo noteikumu 3. punktā minētos rezultātdatus par iepriekšējo mēnesi sagatavo un nodod pārvaldei līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai par abonentiem, kas ir noslēguši līgumu ar komersantu par balss telefonijas pakalpojumu, un viesabonentiem, kas pieslēgušies konkrētā komersanta publiskajam mobilo elektronisko sakaru tīklam.

5. Pārvalde atbilstoši pašizmaksai sedz komersantam izmaksas, kas saistītas ar rezultātdatu sagatavošanu un iesniegšanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
10.07.2021