Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Datu valsts inspekcijas lēmums Nr. 3-2.2/10-DVI

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā

Par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi" 3.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, Datu valsts inspekcija ar 2020.gada 6.novembra lēmumu Nr.3-2.2/5-DVI izsludināja datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk - Eksāmens) 2021.gada 14.janvārī plkst.10.00, savukārt ar 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.3-2.2/8-DVI, Datu valsts inspekcija pārcēla Eksāmena norisi uz 2021.gada 11.martu plkst.10.00, bet ar 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.3-2.2/5-DVI, Eksāmena norise pārcelta uz nenoteiktu laiku, un nolemts to organizēt mēneša laikā pēc klātienes pasākumu rīkošanas atsākšanas.

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 29.1 apakšpunktu, kā arī pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 19.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi" 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, Datu valsts inspekcija

nolēma:

1. organizēt 2021.gada 14.janvārī paredzēto Eksāmenu 2021.gada 2.jūlijā plkst.10.00;

2. Eksāmena pretendentu plūsmu organizēt atbilstoši attiecīgajām epidemioloģiskajām prasībām;

3. informēt pretendentus Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē par Eksāmena norises prasībām un noteikumiem, un epidemioloģiskajām prasībām Eksāmena laikā.

Saskaņā Fizisko personu datu apstrādes likuma 24.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 189.panta pirmo daļu, likuma "Par tiesu varu" 29.panta trešo daļu un Tieslietu padomes 2018.gada 5.marta lēmumu Nr.307 "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām" šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc personas deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Datu valsts inspekcijas direktore J. Macuka