Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 384

Rīgā 2021. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 45 17. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunsekši 1" Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta pirmo un otro daļu atļaut Iekšlietu ministrijai pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, valsts nekustamo īpašumu "Jaunsekši 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7480 505 0002) - sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 7480 005 0423 001, 7480 005 0423 002, 7480 005 0423 003, 480 005 0423 004, 7480 005 0423 005, 7480 005 0423 006) - Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Iekšlietu ministrijai nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

02.06.2021