Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 45 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un
ciltsdarba likuma 8. panta ceturtās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 42. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. vaislinieks un tā vaislas materiāls atbilst audzēšanas programmā noteiktajiem kritērijiem;".

2. Izteikt 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. biedrības vai organizācijas rīcībā ir vaislinieka un vaislas materiāla zootehniskajā sertifikātā norādāmie dati vai ir izsniegts vaislinieka un vaislas materiāla zootehniskais sertifikāts vai cits pavaddokuments, kas satur zootehniskajā sertifikātā norādāmos datus atbilstoši zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

2.5. liellopu, zirgu un aitu vaisliniekiem ir apstiprināta identitātes pārbaude pēc DNS ģenētiskās kvalitātes un šie pārbaudes dati iekļauti valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" (turpmāk - Lauksaimniecības datu centra datubāze);

2.6. liellopu, zirgu, aitu un kazu vaisliniekiem, no kuriem iegūst vaislas materiālu, veikta identitātes pārbaude pēc DNS ģenētiskās kvalitātes atbilstoši regulas 2016/1012 22. pantā noteiktajām prasībām un šie pārbaudes dati iekļauti Lauksaimniecības datu centra datubāzē."

3. Svītrot 2.7. apakšpunktu.

4. Izteikt 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja biedrības vai organizācijas rīcībā nav šo noteikumu 2. punktā minēto attiecīgo datu vai dokumentu, iesniegumam pievieno:

7.1. šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto dokumentu, kā arī šo noteikumu 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātus - sertifikāta saņemšanai;

7.2. vaislinieka ģenētiskās kvalitātes novērtējumu - sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai.

8. DNS ģenētiskās identitātes pārbaudes rezultātu iekļaušanai Lauksaimniecības datu centra datubāzē pārbaudes veicējs, ja ģenētiskās identitātes pārbaude veikta Latvijas laboratorijā, vai īpašnieks, ja ģenētiskās identitātes pārbaude veikta ārvalsts laboratorijā, septiņu darbdienu laikā pēc pārbaudes rezultātu iegūšanas tos iesniedz Lauksaimniecības datu centrā."

5. Papildināt 11. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sertifikāta anulēšana ir spēkā no brīža, kad stājies spēkā lēmums par sertifikāta anulēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs,
ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs K. Gerhards

05.06.2021