Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Dundagas novada domes atlaišanas likums

1. pants. Ar šo likumu Saeima atlaiž Dundagas novada domi, ņemot vērā to, ka Dundagas novada dome nav spējīga atbilstoši likumam ievēlēt domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku (likuma "Par pašvaldībām" 91. panta pirmās daļas 3. punkts), tādējādi netiek nodrošināta likumā noteikto pienākumu un uzdevumu izpilde un netiek ievērotas valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

2. pants. Ar šo likumu Dundagas novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults;

2) pagaidu administrācijas vadītāja vietniece — Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare;

3) pagaidu administrācijas locekle — Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Sintija Dumbrovska.

3. pants. Pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda normatīvajos aktos Dundagas novada domes priekšsēdētājam noteiktos pienākumus.

4. pants. Pagaidu administrācijas vadītājam un pagaidu administrācijas locekļiem ir atļauts savienot šos amatus ar amatiem, kurus viņi ieņem institūcijās, no kurām deleģēti.

5. pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Talsu novada dome.

6. pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7. pants. Pagaidu administrācijai nosakāma atlīdzība pēc analoģijas ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam paredzēto atlīdzību, piemērojot šādus koeficientus:

1) pagaidu administrācijas vadītājam — mēneša vidējās darba samaksas apmērā, piemērojot koeficientu 3,64;

2) pagaidu administrācijas vadītāja vietniekam — mēneša vidējās darba samaksas apmērā, piemērojot koeficientu 3,2;

3) pagaidu administrācijas loceklim — mēneša vidējās darba samaksas apmērā, piemērojot koeficientu 2,55.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 13. maijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2021. gada 14. maijā
15.05.2021