Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 105

Rīgā 2021. gada 23. februārī (prot. Nr. 18 13. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4001 501 0001) - būvi (būves kadastra apzīmējums 4001 001 0011 003) - Uzvaras ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

2. Bauskas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Bauskas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Bauskas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

5. Noteikt, ka nekustamais īpašums Bauskas novada pašvaldībai tiek nodots pēc tam, kad Bauskas novada pašvaldība ar valsts pārvaldes iestādēm, kas izvietotas nekustamajā īpašumā, ir noslēgusi nomas līgumus par līdzvērtīgu telpu nomu pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos Uzvaras ielā 1 un Uzvaras ielā 6, Bauskā, Bauskas novadā.

6. Bauskas novada pašvaldībai līdz dienai, kad Tiesu administrācija pārcelsies uz tai piemērotām cita valdītāja telpām, nodrošināt Tiesu administrācijas izvietošanu nekustamajā īpašumā Uzvaras ielā 3, Bauskā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

23.02.2021