Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 59., 156. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 118., 140., 224. nr.; 2020, 37., 40., 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā minētajiem naftas produktiem, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, nodokli aprēķina pēc likmes 60 euro par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais). Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizētai dīzeļdegvielai, kas iegūta no biomasas, ja tās realizē vai izmanto par kurināmo, nodokli aprēķina pēc likmes 21 euro par 1000 litriem, ja minētie produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu.";

aizstāt 2.2 daļā vārdus "no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela" ar vārdiem "biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā etilspirta saturs veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 360 euro par 1000 litriem.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela" ar vārdiem "biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizētai dīzeļdegvielai, kas iegūta no biomasas, ja tās realizē vai izmanto par degvielu, nodokli aprēķina pēc likmes 330 euro par 1000 litriem.";

izslēgt 5.1 daļā vārdus "no dalībvalsts";

izslēgt septīto daļu.

2. Aizstāt 18. panta piektās daļas ievaddaļā vārdus "no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela" ar vārdiem "biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas".

3. Papildināt 28. panta ceturto daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdiem "vai piektajā".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 14. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā."

5. Pielikumā:

izslēgt 4.5. apakšpunktā vārdus "akcīzes preču noliktavā tiek";

izslēgt 4.8. apakšpunktu.

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

01.02.2021