Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/17

Rīgā 2020. gada 3. decembrī (prot. Nr. 52, 2. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 21. decembra lēmumā Nr. 1/41 "Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25. panta pirmo daļu un Pasta likuma 12. pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr. 1/41 "Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 257.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pasta komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tam pievieno iesniegumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.2. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/41

Informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta sūtījumu skaitu

Pasta komersanta nosaukums

   
       

 Vienotais reģistrācijas numurs

 

   

Informācija par pasta sūtījumu skaitu _________ .gada ____ ceturksnī

Nr.
p.k.

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

1

2

3

4

5

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi,

dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemes vienkāršā  

2.

ierakstītā  

3.

apdrošinātā  

4.

Pārrobežu ienākošā vienkāršā  

5.

ierakstītā  

6.

apdrošinātā  

7.

Pārrobežu izejošā vienkāršā  

8.

ierakstītā  

9.

apdrošinātā  

10.

Vēstuļu korespondence -

sīki priekšmeti

Iekšzemes vienkāršā  

11.

ierakstītā  

12.

apdrošinātā  

13.

Pārrobežu ienākošā vienkāršā  

14.

ierakstītā  

15.

apdrošinātā  

16.

Pārrobežu izejošā vienkāršā  

17.

ierakstītā  

18.

apdrošinātā  

19.

Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās  

20.

apdrošinātās  

21.

Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās  

22.

apdrošinātās  

23.

Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg vienkāršās  

24.

apdrošinātās  

25.

Pārrobežu ienākošās virs 10 kg vienkāršās  

26.

apdrošinātās  

27.

Pārrobežu ienākošās no ES un EEZ valstīm līdz 20 kg vienkāršās  

28.

apdrošinātās  

29.

Pārrobežu izejošās līdz 10 kg vienkāršās  

30.

apdrošinātās  

31.

Pārrobežu izejošās virs 10 kg vienkāršās  

32.

apdrošinātās  

33.

Pārrobežu izejošās uz ES un EEZ valstīm vienkāršās  

34.

apdrošinātās  

35.

Abonētās preses izdevumi  

Datums ____. ____. _____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
e-pasts    

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.3. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/41

Informācija par tradicionālo pasta pakalpojumu un citu pasta pakalpojumu sniedzēju pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu

Pasta komersanta nosaukums

   
       

Vienotais reģistrācijas numurs

     

Informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu _____________ .gadā

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Nr.
p.k.

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

"B" klase

1

2

3

4

5

6

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi, dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemes vienkāršā    

2.

ierakstītā    

3.

apdrošinātā    

4.

Pārrobežu ienākošā vienkāršā    

5.

ierakstītā    

6.

apdrošinātā    

7.

Pārrobežu izejošā vienkāršā    

8.

ierakstītā    

9.

apdrošinātā    

10.

Vēstuļu korespondence -

sīki priekšmeti

Iekšzemes vienkāršā    

11.

ierakstītā    

12.

apdrošinātā    

13.

Pārrobežu ienākošā vienkāršā    

14.

ierakstītā    

15.

apdrošinātā    

16.

Pārrobežu izejošā vienkāršā    

17.

ierakstītā    

18.

apdrošinātā    

19.

Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās    

20.

apdrošinātās    

21.

Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās    

22.

apdrošinātās    

23.

Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg vienkāršās    

24.

apdrošinātās    

25.

Pārrobežu ienākošās virs 10 kg vienkāršās    

26.

apdrošinātās    

27.

Pārrobežu ienākošās no ES un EEZ valstīm vienkāršās    

28.

apdrošinātās    

29.

Pārrobežu izejošās līdz 10 kg vienkāršās    

30.

apdrošinātās    

31.

Pārrobežu izejošās virs 10 kg vienkāršās    

32.

apdrošinātās    

33.

Pārrobežu izejošās uz ES un EEZ valstīm vienkāršās    

34.

apdrošinātās    

2. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Abonētās preses izdevumi  

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

1.

Vēstuļu korespondence -

rakstveida paziņojumi,

dokumenti,

drukāti materiāli

Iekšzemes  

2.

Pārrobežu ienākošā  

3.

Pārrobežu izejošā  

4.

Pasta pakas Iekšzemes  

5.

Pārrobežu ienākošās  

6.

Pārrobežu izejošās  

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

1.

Vēstuļu korespondence

rakstveida paziņojumi, dokumenti, drukāti materiāli

 

2.

Pasta pakas  

5. Darbinieku skaits

Pasta komersanta darbinieki, kas iesaistīti pasta pakalpojumu nodrošināšanā *  

* personas, kas iesaistītas pasta pakalpojumu sniegšanā, tādas kā pilnas slodzes, nepilnas slodzes un pagaidu darbinieki un pašnodarbinātas personas, ko nodarbina pasta komersants. Nodarbināto personu skaits ir jāmēra kā vidējais rādītājs kalendārajā gadā (strādājošo darbinieku skaita summu katra mēneša pēdējā datumā dalot ar mēnešu skaitu kalendārajā gadā).

Datums ____. ____. _____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
e-pasts    

** Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R. Šņuka

01.01.2021