Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta rīkojums Nr. 691

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 73 19. §)

Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050), izskatot konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" (turpmāk - konkurss) komisijas 2020. gada 15. oktobra lēmumu "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāju", konstatēja:

1.1. konkursa komisija konkursa nolikumā noteiktajā termiņā saņēma viena pretendenta - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" (reģistrācijas Nr. 40003052786, adrese - Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk - sabiedrība) - piedāvājumu;

1.2. konkursa komisija atzinusi, ka sabiedrības piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši konkursa nolikuma I sadaļā "Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu" norādītajām noformēšanas prasībām;

1.3. konkursa komisija atzinusi, ka iesniegtie dokumenti apliecina sabiedrības atbilstību konkursa nolikuma II sadaļā "Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā un pretendenta atlases dokumenti" norādītajām kvalifikācijas prasībām pretendentam;

1.4. konkursa komisija atzinusi, ka sabiedrības piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikuma III sadaļā "Tehniskais piedāvājums" norādītajām prasībām;

1.5. konkursa komisija, izvērtējot sabiedrības piedāvājumā ietverto informāciju saskaņā ar konkursa nolikuma 5. pielikumu "Visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība un kritēriji", piešķīrusi sabiedrībai 66,33 punktus no 90 punktiem;

1.6. konkursa komisija atzinusi sabiedrību par konkursa uzvarētāju.

2. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 72. panta piekto daļu, Ministru kabinets nolemj:

2.1. apstiprināt sabiedrību par konkursa uzvarētāju;

2.2. piešķirt sabiedrībai tiesības nodrošināt maksas televīzijas pakalpojumu zemes apraidē no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

3. Sabiedrība konkursa nolikumā noteiktajā termiņā noslēdz ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" līgumu par infrastruktūras izmantošanu maksas televīzijas programmu izplatīšanai ciparformātā.

4. Sabiedrība maksas televīzijas pakalpojumu zemes apraidē sniedz saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, konkursa nolikumu un konkursam iesniegto piedāvājumu.

5. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas. Rīkojuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

27.11.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.