Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 586

Rīgā 2020. gada 15. septembrī (prot. Nr. 54 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 184. nr.; 2006, 11., 185. nr.; 2007, 169. nr.; 2011, 47. nr.; 2013, 184. nr.; 2018, 162. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13. punkta ievaddaļā vārdu "piecu" ar skaitli "10".

2. Papildināt 17. punktu aiz vārdiem "izsniedz to pieprasītājam" ar vārdiem "vai nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi".

3. Papildināt 2. pielikumu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Apliecības saņemšanas veids (atzīmēt ar x):

10.1. inspekcijā

10.2. ierakstītā pasta sūtījumā

 

(adrese)"

4. Izteikt 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra
noteikumiem Nr. 857

 

(bāriņtiesas nosaukums)

 

Apliecību reģistrācijas žurnāls

Nr.

p. k

Apliecības pieprasīšanas datums

Apliecības pieprasījuma numurs

Apliecība pieprasīta

Ziņas par bērnu

Apliecības numurs

Apliecības izsniegšanas vai nosūtīšanas datums

Apliecības derīguma termiņš

Apliecības saņēmēja* vārds, uzvārds

Apliecības saņēmēja paraksts**

pirmo reizi

atkārtoti

vārds

uzvārds

personas kods

pieprasīšanas iemesls

iepriekšējās apliecības derīguma termiņš

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Piezīmes.

1. * Ja bērns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, apliecības saņēmējs ir viņa likumiskais pārstāvis.

2. ** 14. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta bāriņtiesā.

4. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra
noteikumiem Nr. 857

Apliecību uzskaites žurnāls

Nr.
p. k.

Apliecības izsniegšanas datums*

Izsniegtās apliecības numurs

Ziņas par bērnu

Apliecības derīguma termiņš

Apliecība izsniegta

Bāriņtiesas nosaukums

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

Pilnvaras numurs un izsniegšanas datums*

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas paraksts*

Apliecības nosūtīšanas datums

Ziņas par apliecības anulēšanu

vārds

uzvārds

pirmo reizi

atkārtoti

iemesls

datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Piezīme. * 2., 10., 11. un 12. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta inspekcijā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

19.09.2020