Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 36

Rīgā 2020. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 22, 9. §)

Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 19. punktu un
43. panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 137; 2011, Nr. 91; 2012, Nr. 87; 2013, Nr. 53; 2015, Nr. 21, Nr. 172; 2016, Nr. 79, Nr. 103, Nr. 197; 2017, Nr. 87; 2018, Nr. 76; 2020, Nr. 67, Nr. 93, Nr. 106, Nr. 112, Nr. 115) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie nestrādājošie pensionāri līdz 75 gadu vecumam - braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;".

2. Izteikt 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie strādājošie pensionāri - braukšanas maksas atvieglojums:

2.16.1. EUR 10,00 (t. sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;

2.16.2. EUR 10,00 (t. sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos;

2.16.3. EUR 10,00 (t. sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša darba dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;

2.16.4. EUR 10,00 (t. sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša darba dienām visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, - braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu vai kura saņem Latvijas Republikas izdienas pensiju."

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.13.2., 2.14.2., 2.15.2., 2.15.4., 2.15.12., 2.15.14., 2.19.2., 2.19.4., 2.20.2., 2.20.4. apakšpunktā vārdu "vai" ar vārdu "un".

6. Papildināt 4. punktu aiz skaitļa "2.19." ar skaitli "- 2.21.".

7. Aizstāt 7. punktā vārdus un skaitli "un 2.17. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem ", 2.17. un 2.21. apakšpunktā".

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.4 Saistošo noteikumu 2.8. un 2.16. apakšpunktā noteiktās pasažieru kategorijas, kurām braukšanas maksas atvieglojums bija piešķirts līdz spēkā stājies saistošo noteikumu 2.1 punkts un kuras dzimušas pēc 1956. gada oktobra, iepriekš saņemto braukšanas maksas atvieglojumu drīkst izmantot ne ilgāk kā 180 dienas no saistošo noteikumu 2.1 punkta spēkā stāšanās dienas."

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 36 "Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" paredz:

1.1. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu, bet kurām nav pietiekama apdrošināšanas stāža, lai saņemtu vecuma pensiju, un kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, noteikt braukšanas maksas atvieglojumu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā;

1.2. precizēt, kas Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 izpratnē ir pensionārs.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Viens no saistošo noteikumu mērķiem ir sniegt atbalstu sociāli mazāk aizsargātajiem Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem. Ņemot vērā minēto, kā arī izvērtējot Latvijas Republikas tiesībsarga 2019. gada 19. septembra atzinumā Nr. 2019-35-26K izteikto rekomendāciju, Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 89 papildināti ar tiesībām braukšanas maksas atvieglojumu saņemt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu, bet kurām nav pietiekama apdrošināšanas stāža, lai saņemtu vecuma pensiju, un kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā.

Tāpat, lai nodrošinātu vienotu kritēriju izvērtējumu braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanai, tiek precizēts, kas Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 izpratnē ir pensionārs. Vienlaikus tiek noteikts pārejas periods: pensionāri, kuri braukšanas maksas atvieglojumu saņēmuši līdz spēkā stājies Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 2.1 punkts un kuri dzimuši pēc 1956. gada oktobra, iepriekš saņemto braukšanas maksas atvieglojumu, nesniedzot jaunu pieteikumu Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", drīkst izmantot ne ilgāk kā 180 dienas no Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 2.1 punkta spēkā stāšanās dienas. Pēc noteiktā termiņa iestāšanās Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 2.8. un 2.16. apakšpunktā noteiktās pasažieru kategorijas, kuras dzimušas pēc 1956. gada oktobra, zaudēs līdz Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 89 2.1 punkta spēkā stāšanās brīdim piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju prognozētie zaudējumi sakarā ar papildu braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu personām, kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, varētu būt 75,2 tūkstoši euro gadā.

Attiecībā uz pensionāriem - tiek noteiktas stingrākas prasības atvieglojuma saņemšanai, tādēļ papildu līdzekļi kompensācijai no pašvaldības budžeta netiek prognozēti.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

31.07.2020