Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts reģionālā autoceļa P53 Duči—Limbaži pārbūves projekta īstenošanai

1. pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — valsts reģionālā autoceļa P53 Duči—Limbaži pārbūves projekta īstenošanai — nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā (kadastra Nr. 6664 005 0156, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Limbažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 719), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6664 005 0156) daļu 0,3 hektāru platībā un daļu 0,01 hektāra platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmo daļu robežas attēlotas šā likuma 1. pielikumā un atsavināmo daļu robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala daļas atsavināmas Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētās nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes gabala daļas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 23. aprīlī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2020. gada 5. maijā
Likuma "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
valsts reģionālā autoceļa P53 Duči—Limbaži
pārbūves projekta īstenošanai"
1. pielikums
Nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6664 005 0156) atsavināmo daļu robežu shēma

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa Nr. 1 — 0,3 ha

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa Nr. 2 — 0,01 ha

Likuma "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
valsts reģionālā autoceļa P53 Duči—Limbaži
pārbūves projekta īstenošanai"
2. pielikums
Nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6664 005 0156) atsavināmo daļu robežu apraksts
Nr. p. k.Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.1–2No zemes vienību (kadastra apzīmējumi 6664 005 0156 un 6664 005 0086) kopējā robežpunkta uz ziemeļaustrumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienību (kadastra apzīmējumi 6664 005 0156 un 6664 005 0146) kopējam robežpunktam
2.2–3Uz dienvidiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 6664 005 0146) robežu
3.3–7Uz dienvidrietumiem pa valsts reģionālā autoceļa P53 Duči—Limbaži ceļa zemes nodalījuma joslas malu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 6664 005 0230) robežu
4.7–8Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienību (kadastra apzīmējumi 6664 005 0156 un 6664 005 0086) kopējam robežpunktam
5.8–1Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 6664 005 0086) robežu
6.1’–2’No zemes vienību (kadastra apzīmējumi 6664 005 0156 un 6664 005 0086) kopējā robežpunkta uz ziemeļaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 6664 005 0086) robežu
7.2’–6’Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienību (kadastra apzīmējumi 6664 005 0156 un 6664 005 0086) kopējam robežpunktam
8.6’–1’Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 6664 005 0086) robežu
06.05.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.