Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19

Liepājā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 7, 14. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Liepājas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2011. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBU IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBĀ SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 77. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2. punktā teikumu "Atļauja tiek izsniegta uz noteiktas formas veidlapas (1. pielikums)".

2. Svītrot 6. punktā vārdus, ciparu un simbolu iekavās "(iesnieguma veidlapa - 2. pielikums)".

3. Svītrot 6.1. apakšpunktu.

4. Svītrot 15., 16. un 17. punktu.

5. Svītrot 1. un 2. pielikumu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Liepājas pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBU IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBĀ SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTĀ"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek svītrotas normas, kurās ir paredzēta administratīvā atbildība un tiek svītroti pielikumi.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvā atbildība un kompetence par alkoholisko dzērienu aprites pārkāpumiem ir noteikta Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā. Savukārt, vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, administratīvā atbildība un kompetence par alkoholisko dzērienu realizēšanas noteikumu neievērošanu būs noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likumā.

Ņemot vērā, ka par alkoholisko dzērienu realizēšanas noteikumu pārkāpumiem atbildība ir noteikta citos normatīvajos aktos, ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas normas par administratīvo atbildību.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas iesnieguma un atļaujas veidlapas, lai, mainoties faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, nebūtu jāizdara grozījumi saistošajos noteikumos un netiktu kavēta atļaujas izsniegšana.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras atļaujas izsniegšanai netiek mainītas, savukārt administratīvā pārkāpuma process notiek saskaņā ar nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
- amats
- vārds, uzvārds
- tālruņa Nr.
- paraksts
Juridiskās daļas juriste
Kristīna Balode
63 404 742

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

01.05.2020