Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ekonomikas ministra rīkojums Nr. 1-6.1/2020/70

Rīgā 2020. gada 23. aprīlī

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja etilspirta izvešanai

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.24.1 punktu, nosaku šādu kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja etilspirta izvešanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas:

1.1. Lai konstatētu nepieciešamību pēc etilspirta vietējā tirgus vajadzībām:

1.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests katras tekošās nedēļas pirmdienā sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par institūciju prioritārajā sarakstā nepieciešamajiem un krājumos esošiem dezinfekcijas līdzekļu veidiem un apjomiem;

1.1.2. Komersanti, kam ir spēkā esoša Valsts ieņēmumu dienesta atļauja etilspirta iegādei dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, pēc nepieciešamības sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par iztrūkstošajiem etilspirta apjomiem nākamajām divām nedēļām.

1.2. Komersanti, kam ir spēkā esoša Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju uz 14 kalendārām dienām etilspirta izvešanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas (turpmāk - pieteikums).

1.3. Pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

1.3.1. izvešanai paredzēto etilspirta preču kodu atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētajai nomenklatūrai, par katru norādot:

1.3.1.1. izvešanai paredzēto apjomu litros un absolūtā alkohola (a/a) litros;

1.3.1.2. valsti, uz kuru plānots izvest;

1.3.2. kontaktinformāciju, uz kuru nosūtāmi šī rīkojuma 1.5. un 1.6. punktā minētie lēmumi.

1.4. Pieteikumam tiek pievienots līgums par etilspirta piegādi atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai (šā rīkojuma 1.3.1. punkts).

1.5. Ekonomikas ministrija pēc pieteikuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, to izskata un pieņem lēmumu par atļaujas etilspirta izvešanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas izsniegšanu (turpmāk - atļauja etilspirta izvešanai).

1.6. Ekonomikas ministrija atsaka pilnībā vai daļēji pieteikumā norādīto etilspirta apjomu izvešanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja balstoties uz 1.1. punktā minēto informāciju ir konstatēts, ka pastāv etilspirta iztrūkums dezinfekcijas līdzekļu ražošanai Latvijas Republikas iekšējām vajadzībām.

1.7. Ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka pieteikumā nav norādīta šī rīkojuma 1.3. punktā minētā informācija vai pievienots šī rīkojuma 1.4. punktā minētais dokuments, tad ministrija atliek pieteikuma izskatīšanu un nekavējoties nosūta iesniedzējam pieprasījumu iesniegt nepieciešamo informāciju. Ja iesniedzējs neiesniedz pieprasīto informāciju trīs darba dienu laikā, tad Ekonomikas ministrija atsaka atļaujas etilspirta izvešanai izsniegšanu.

1.8. Atļauju etilspirta izvešanai paraksta ekonomikas ministrs.

1.9. Atļaujā etilspirta izvešanai tiek norādīts etilspirta preces kods atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētajai nomenklatūrai, apjoms, kādu atļauts izvest ārpus Latvijas Republikas teritorijas, un norādi, ka etilspirtu paredzēts izvest ārpus Eiropas Savienības, ja pieteikumā minēto etilspirtu paredzēts izvest ārpus Eiropas Savienības muitas teritorijas.

1.10. Atļauja etilspirta izvešanai ir derīga 14 kalendāras dienas no tās paziņošanas dienas.

1.11. Ekonomikas ministrijas lēmumi tiek nosūtīti iesniedzējam un Valsts ieņēmumu dienestam (uz elektroniskā pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv un MP.lietvediba@vid.gov.lv (ja etilspirtu plānots izvest uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts)).

1.12. Saziņa ar Ekonomikas ministriju šī rīkojuma izpratnē notiek elektroniski uz elektroniskā pasta adresēm pasts@em.gov.lv un jolanta.reinsone@em.gov.lv.

2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

25.04.2020