Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14

Liepājā 2020. gada 25. martā (prot. Nr. 5, 1. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. izteikt XIV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI";

2. papildināt XIV nodaļu "NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI" ar 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā Domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 48., 49., 77. un 78. punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās Domes vai komitejas sēdes norisi.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka valstī izsludināta ir ārkārtējā situācija, pašvaldības darbs, tai skaitā Liepājas pilsētas domes un tās izveidoto komiteju darbs, ir nodrošināms pēc iespējas elektroniskā vidē un attālināti. Līdz ar to nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar tiesību normu, kas paredz domes priekšsēdētājam izdot rīkojumu par domes sēžu un komiteju attālinātu rīkošanu ārkārtējās situācijās.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu, kas noteic, ka laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 48., 49., 77. un 78. punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
- amats
- vārds, uzvārds
- tālruņa Nr.
- paraksts
Juridiskās daļas vadītāja
Dace Arāja
63 404 788

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

26.03.2020