Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/4

Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 12, 3. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 28. maija lēmumā Nr. 1/10 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15. panta septīto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.maija lēmumā Nr. 1/10 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 105.nr.; 2019, 257.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darba diena - jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, kas nav noteikta par svētku dienu Latvijas Republikā, un darba diena, kas pārcelta, pamatojoties uz Darba likuma 133.pantu;

2.2. degvielas gāze - dabasgāzes daudzums, kas nepieciešams dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, lai nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē;

2.3. jaudas produkts - sistēmas operatora piedāvātais uzglabāšanas pakalpojums atbilstoši šo noteikumu III nodaļā noteiktajiem jaudas produkta veidiem;

2.4. krājumi - dabasgāzes daudzums, kuru saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu uzglabā krātuvē;

2.5. krātuves cikls - laika periods no dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē sezonas sākuma līdz dabasgāzes izņemšanas no krātuves sezonas beigām;

2.6. krātuves neizmantotā jauda - sistēmas lietotāju rezervētā, krājumu uzglabāšanai neizmantotā krātuves tehniskās jaudas daļa;

2.7. krātuves pieejamā jauda - krātuves tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un attiecīgā brīdī pieejama sistēmas lietotājiem rezervēšanai, ņemot vērā krātuves viengabalainību un krātuves vadīšanas prasības;

2.8. krātuves tehniskā jauda - krātuves spēja nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo dabasgāzes daudzumu, ko sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem;

2.9. pretplūsmas jauda - pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;

2.10. tirdzniecības paziņojums - sistēmas lietotāja paziņojums sistēmas operatoram par dabasgāzes daudzuma nodošanu citam tirgus dalībniekam virtuālajā tirdzniecības punktā;

2.11. uzglabāšanas pakalpojuma līgums - starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam uzglabāšanas pakalpojumu.";

1.2. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Informācijas par krātuvi publicēšana";

1.3. izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Sistēmas operators krātuves tehniskās jaudas prognozi nākamajam krātuves ciklam paziņo katru gadu līdz 4.novembrim ar publikāciju savā tīmekļvietnē.

8. Provizorisko krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā provizorisko krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un provizorisko krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai, sistēmas operators katru gadu paziņo ar publikāciju savā tīmekļvietnē šādā kārtībā:

8.1. pirmo reizi paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas;

8.2. turpmāk līdz 30.aprīlim paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00;

8.3. no 1.maija līdz krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienai saskaņā ar šo noteikumu 8.1punktu paziņojumu par esošo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00.";

1.4. papildināt lēmumu ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Sistēmas operators krātuves tehnisko jaudu un krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai, paziņo katru gadu līdz 21.maijam ar publikāciju savā tīmekļvietnē. Krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam sistēmas operators aprēķina kā krātuves tehniskās jaudas un sistēmas lietotāju rezervētās krātuves jaudas esošajam krātuves ciklam starpību.";

1.5. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Sistēmas operators savā tīmekļvietnē katru dienu līdz plkst.13.00 publicē šādu informāciju par esošo krātuves ciklu:

9.1. krātuves tehnisko jaudu (kWh);

9.2. krājumus (kWh);

9.3. krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai (kWh);

9.4. krātuves neizmantoto jaudu (kWh);

9.5. pretplūsmas jaudu gāzes dienā D (kWh);

9.6. maksimālo dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves gāzes dienā D.";

1.6. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Krātuves cikla dabasgāzes iesūknēšanas sezona sākas attiecīgā gada 1.maijā un beidzas attiecīgā gada 14.oktobrī. Krātuves cikla dabasgāzes izņemšanas sezona sākas attiecīgā gada 15.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.aprīlī.";

1.7. papildināt lēmumu ar 11.3. un 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. divu gadu grupētās jaudas produktu (produkta kods IPGK2YP);

11.4. krājumu pārcelšanas produktu (produkta kods INTP).";

1.8. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Sistēmas operators krātuves jaudu piešķir, ņemot vērā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumus saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu, kas iesniegti laika periodā no iepriekšējās darba dienas plkst.9.00 līdz attiecīgās darba dienas plkst.8.59. Ja sistēmas lietotājs noteiktajā periodā ir iesniedzis vairākus jaudas produkta pieteikumus, sistēmas operators izskata pēdējo iesniegto jaudas produkta pieteikumu.";

1.9. papildināt lēmumu ar 12.1, 12.2 un 12.3punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja jaudas produkta piešķiršanas brīdī šo noteikumu 12.punktā noteiktajā laika periodā iesniegtajos sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumos norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms nepārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu, visiem sistēmas lietotājiem jaudas produkts tiek piešķirts pieprasītajā apjomā.

12.2 Ja jaudas produkta piešķiršanas brīdī šo noteikumu 12.punktā noteiktajā laika periodā iesniegtajos sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumos norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms pārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu:

12.21. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam jaudas produkts tiek piešķirts proporcionāli sistēmas lietotāja pieteikumā norādītās rezervējamās krātuves jaudas īpatsvaram jaudas produkta rezervēšanai šo noteikumu 23.1., 23.21. un 26.1.apakšpunktā noteiktajā krātuves pieejamās jaudas apjomā;

12.22. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām jaudas produkts tiek piešķirts proporcionāli sistēmas lietotāja pieteikumā norādītās rezervējamās krātuves jaudas īpatsvaram krātuves pieejamās jaudas apjomā.

12.3 Ja sistēmas lietotāja jaudas produkta pieteikumā norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms pārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir pieprasījis jaudas produktu jaudas produkta rezervēšanai noteiktās krātuves pieejamās jaudas apjomā.";

1.10. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Krātuves jaudas rezervēšanai sistēmas lietotājs jaudas produktu var pieprasīt, iesniedzot sistēmas operatoram pieteikumu atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai par šo noteikumu 11.1.-11.3.apakšpunktā noteiktajiem jaudas produktiem.";

1.11. izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 12.2punktā noteiktajā gadījumā sistēmas operators ne vēlāk kā stundas laikā pēc šo noteikumu 12.punktā noteiktā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām elektroniski informē sistēmas lietotāju par pieteiktā jaudas produkta samazinājumu, nosūtot attiecīgu paziņojumu. Sistēmas lietotājs apstiprina vai noraida samazināto jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu, ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc sistēmas operatora elektroniskā paziņojuma saņemšanas nosūtot attiecīgu paziņojumu sistēmas operatoram. Ja sistēmas operators noteiktajā laikā nesaņem sistēmas lietotāja paziņojumu, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir apstiprinājis samazināto jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu.

15. Sistēmas operators elektroniski informē sistēmas lietotāju par jaudas produkta piešķiršanu, ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā noteiktā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nosūtot attiecīgu paziņojumu.";

1.12. izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros produkta darbības pirmajā krātuves ciklā, krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu.

20. Ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās jaudas produkta ietvaros, kuram beidzas izmantošanas periods, ir krājumi (neattiecas uz krājumu pārcelšanas produktu):

20.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis attiecīgo jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu;

20.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.";

1.13. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Grupētās jaudas produkts pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai visu krātuves ciklu par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību:

23.1. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam krātuves pieejamās jaudas grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai apmērā;

23.2. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām krātuves pieejamās jaudas apmērā.";

1.14. papildināt lēmumu ar 23.1 un 23.2punktu šādā redakcijā:

"23.1 Divu gadu grupētās jaudas produkta ilgums ir divi secīgi krātuves cikli, un tas ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā divus krātuves ciklus, dabasgāzes novietošanu krātuvē un dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros rezervētās krātuves jaudas izmantošanai par krātuves jaudas rezervēšanas brīdī attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.

23.2 Divu gadu grupētās jaudas produkts diviem secīgiem krātuves cikliem pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai ne vairāk kā 2 000 000 (divu miljonu) MWh apmērā:

23.21. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam, ņemot vērā krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai;

23.22. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām, ņemot vērā krātuves pieejamo jaudu.";

1.15. papildināt 24.punktu aiz vārdiem "grupētās jaudas produkts" ar vārdiem "un divu gadu grupētās jaudas produkts";

1.16. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Tirgus produkts pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas dienas līdz attiecīgā gada 31.augustam par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību:

26.1. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam krātuves pieejamās jaudas grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai apmērā;

26.2. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz 31.augustam krātuves pieejamās jaudas apmērā.";

1.17. papildināt lēmumu ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Krājumu pārcelšanas produkts ietver dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežoti atlikušo krājumu daudzumā atbilstoši šo noteikumu 20.2.apakšpunktā noteiktajam. Dabasgāzi izņemot no krātuves, krājumu pārcelšanas produkts ir atslēdzamās jaudas produkts.";

1.18. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts grupētās jaudas produkts un divu gadu grupētās jaudas produkts, krātuves jaudas izmantošanai rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto neierobežotā daudzumā bez maksas. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts tirgus produkts, krātuves jaudas izmantošanai rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto neierobežotā daudzumā par virtuālās pretplūsmas produkta tarifu. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts krājumu pārcelšanas produkts, dabasgāzes izņemšanai no krātuves rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.";

1.19. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Sistēmas lietotājs krājumus, kas tiek uzglabāti grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, var pārvietot uz jebkuru no minētajiem jaudas produktiem. Sistēmas lietotājs krājumus, kas tiek uzglabāti tirgus produkta ietvaros, nevar pārvietot uz citiem jaudas produktiem.";

1.20. aizstāt 33.punktā skaitļus un vārdus "24. un 27.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "24., 27. un 27.1punktā";

1.21. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Sistēmas lietotājs var labot jau apstiprināto krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu par gāzes dienu D līdz nākamās dienas plkst.17.00 šādos gadījumos:

35.1. sistēmas lietotājs veic dabasgāzes kā ārpussavienības preces transportēšanu, un labojums ir nepieciešams, lai krātuvē novietotais vai izņemtais dabasgāzes daudzums atbilstu dabasgāzes pārvades sistēmā pārvadītajam dabasgāzes kā ārpussavienības preces daudzumam;

35.2. ja tiek veikta dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas vai izejas punktā, izņemot izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei ar dabasgāzi, noteiktā piešķīruma koriģēšana. Krātuvē novietojamā vai no krātuves izņemamā dabasgāzes daudzuma labojumu ir iespējams veikt daudzumā, ar kādu tiek novērsta sistēmas lietotājam nebalansa veidošanās pārvades sistēmā.";

1.22. svītrot 36.punktu;

1.23. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Pieteikumu par dabasgāzes, kura nav Eiropas Savienības prece, nodošanu sistēmas lietotājs, kas ir darījuma puse, iesniedz sistēmas operatoram tikai par dabasgāzi, par kuru ir izpildītas muitas procedūras.";

1.24. papildināt 58.punktu aiz vārda "pārtraukumu" ar vārdiem "vai ierobežojumu";

1.25. papildināt 59.punktu aiz vārdiem "grupētās jaudas produktam" ar vārdiem "un divu gadu grupētās jaudas produktam";

1.26. papildināt lēmumu ar 59.1punktu šādā redakcijā:

"59.1 Ja pēc iepriekšējās dienas plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudu fizisku pārslodzi:

59.11. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;

59.12. dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības un jaudas ietvaros, kas pieejama dabasgāzes novietošanai glabāšanā, sadala dabasgāzes iesūknēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.";

1.27. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 66. un 70.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, sistēmas operators piecu darba dienu laikā no visu dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta to pretendentam. Sistēmas operators dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līguma paraugu publicē savā tīmekļvietnē. Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumā sistēmas operators sistēmas lietotājam piešķir enerģijas identifikācijas kodu (EIK), ja sistēmas lietotājam tāds jau nav piešķirts.";

1.28. papildināt lēmumu ar 92.1, 92.2 un 92.3punktu šādā redakcijā:

"92.1 Šo noteikumu 11.4.apakšpunktu un 19., 20. un 27.1punktu piemēro no 2020./2021.gada krātuves cikla beigām.

92.2 Sistēmas lietotāja 2019./2020.gada krātuves cikla beigās esošie krājumi uz nākamo krātuves ciklu tiek pārcelti šādi:

92.21. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto grupētās jaudas produkta tarifu;

92.22. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti tirgus produkta ietvaros:

92.22.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas šā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis tirgus produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar sistēmas operatora tīmekļvietnē pirmajā iesūknēšanas sezonas pirmdienā publicēto no nākamās gāzes dienas sākuma piemērojamo tirgus produkta tarifu;

92.22.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas šā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto grupētās jaudas produkta tarifu;

92.23. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros produkta darbības pirmajā krātuves ciklā, krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu un par tiem norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar jaudas rezervēšanas brīdī attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.";

1.29. svītrot 2.pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

14.03.2020