Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Jēkabpilī 2020. gada 16. janvārī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
16.01.2020. lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 2, 12. §)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 44. nr., 96. nr., 217. nr., 2016, 22. nr., 2017, 182. nr., 2018, 74. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Administratīvā pārkāpuma procesu par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījuma nepieciešams, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek noteikts, ka pašvaldības policija un Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija tiesīgi veikt administratīvā pārkāpuma procesu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

01.07.2020