Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 127., 248. nr.; 2016, 241., 249., 255. nr.) šādus grozījumus:

1.  9. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "deviņi" ar vārdu "astoņi";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksā šādā apmērā:

1) pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

2) trešajā un ceturtajā mēnesī - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

3) piektajā un sestajā mēnesī - 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

4) septītajā un astotajā mēnesī - 45 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Personai, kura bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2019. gada 31. decembrim, bezdarbnieka pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar tiesību normām, kas ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim. Tas ir attiecināms arī uz šā likuma 9. panta otrajā daļā minēto personu, kura bezdarbnieka statusu pirmreizēji ieguvusi līdz 2019. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

01.01.2020