Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405

Rīgā 2019. gada 22. augustā (prot. Nr. 35 1. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6201 014 0017) - zemes vienību 2183 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 014 0017) un sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6201 014 0017 001, 6201 014 0017 002, 6201 014 0017 003, 6201 014 0017 004, 6201 014 0017 005 un 6201 014 0017 008) - Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Iekšlietu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

22.08.2019