Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 352

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 55. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 87. nr.; 2017, 41. nr.; 2018, 28., 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitli "2018." ar skaitli "2019.".

2. Izteikt 3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2019" norises nodrošināšanai - 60 000 euro;".

3. Aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitli "21 500" ar skaitli "30 000".

4. Aizstāt 3.1.3. apakšpunktā skaitli "47 400" ar skaitli "23 700".

5. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk - izpētes projekti):

3.2.1. "Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšana" - 30 000 euro;

3.2.2. "Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam" - 30 000 euro;

3.2.3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.-2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", - 15 277 euro."

6. Aizstāt 3.3. apakšpunktā skaitli "927" ar skaitli "950".

7. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Eksperti atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums) izvērtē:

13.1. padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti - šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to;

13.2. Zemkopības ministrijas eksperti - šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to."

8. Aizstāt 1. pielikuma 6. punktā skaitli un vārdu "2018. gadā" ar skaitli un vārdu "2019. gadā".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

20.07.2019