Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Izdarīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 156. nr.; 2018, 249. nr.; 2019, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 16. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "valsts budžetā līdz nākamā mēneša 20. datumam" ar vārdiem un skaitli "vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā mēneša 23. datumam".

2. 17. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus un skaitli "pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam" ar vārdiem un skaitli "iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pēctaksācijas perioda 23. datumam";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdu "pārskaita" ar vārdu "iemaksā";

izslēgt trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito daļu.

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 38. punktā skaitļus un vārdus "2019. gada 30. novembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 30. novembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"40. Piemērojot šā likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktu, laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājiem pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 2022. gadā, ir tiesības samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

41. Grozījums šā likuma 16. panta pirmajā daļā un 17. panta septītajā daļā attiecībā uz vienotā nodokļa konta ieviešanu un grozījums par 17. panta trīspadsmitās, četrpadsmitās, piecpadsmitās un sešpadsmitās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 23. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā