Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 224

Rīgā 2019. gada 14. maijā (prot. Nr. 24 4. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6672 005 0175) - zemes vienību 0,6839 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 005 0175) - Lielajā Zītaru ielā 14, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 920 7472) - nedzīvojamo telpu Nr. 615 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 046 2012 001 070) - Rēznas ielā 5-71, Rīgā, un pie nekustamā īpašuma piederošās 14992/501922 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 046 2012) un būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 046 2012 001 un 01000462012002) Rēznas ielā 5, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 510 0025) - būvi (būves kadastra apzīmējums 1300 010 0098 001) -Jūrmalā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus.

2. Pircēji par valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs