Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 91

Rīgā 2019. gada 26. februārī (prot. Nr. 10 2. §)

Par valstij piekrītošās būves Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā, nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo būvi - garāžu (būves kadastra apzīmējums 9601 001 1808 001) - Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā (turpmāk - būve), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

2. Valmieras pilsētas pašvaldībai būvi bez atlīdzības nodot valstij, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Pilnvarot Valmieras pilsētas pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par būves ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības būves ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Valmieras pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz būvi:

4.1. ierakstīt būvi zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā vienlaikus ar Valmieras pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu vai tiek īstenotas šā rīkojuma 6. punktā minētās darbības;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt būvi un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt būvi ar hipotēku - nepiemēro, ja būve tiek ieķīlāta par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

6. Atļaut Valmieras pilsētas pašvaldībai par saviem finanšu līdzekļiem nojaukt būvi, lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas, un pēc būves nojaukšanas nodrošināt attiecīgu ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs