Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/1

Rīgā 2019.gada 7.februārī (prot. Nr.6, 1.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr. 1/20 "Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
9.panta pirmās daļas 15.punktu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr. 1/20 "Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 240.nr.; 2016, 228.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdus "šādām pazīmēm" ar vārdiem "vismaz vienai no šādām pazīmēm";

1.2. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. pilnīga vai daļēja izsaucošā numura izmainīšana, izņemot, ja pamatformātā saņemtam numuram pievieno valsts kodu, kas piešķirts saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem;";

1.3. aizstāt 2.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "2.4.1.-2.4.4.apakšpunktā minētajai pazīmei vai vienlaicīgi vismaz divām citām 2.4.5.-2.4.14.apakšpunktā minētajām pazīmēm" ar vārdiem "vismaz vienai no šādām pazīmēm";

1.4. izteikt 2.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.13. vienveidīgi izsaukumi veikti vai īsziņas nosūtītas saskaņā ar izsaukuma uzsākšanas vai īsziņas nosūtīšanas vietas valsts laiku no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 22.00 līdz 8.00, sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, vai citā galalietotājam neraksturīgā laikā;";

1.5. papildināt noteikumus ar 2.4.13.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.13.1 vienveidīgi izsaukumi vai īsziņas saņemtas saskaņā ar izsaukuma vai īsziņas saņemšanas vietas valsts laiku no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 22.00 līdz 8.00, sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, vai citā galalietotājam neraksturīgā laikā;";

1.6. papildināt noteikumus ar 2.4.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.15. izsaukuma laikā, to nepārtraucot, no izsaucošā numura tiek veikts jauns izsaukums uz to pašu vai citu izsaucamo numuru.";

1.7. papildināt 6.punktu aiz vārdiem "pēc iesnieguma saņemšanas" ar vārdiem un skaitli "10 darbdienu laikā":

1.8. papildināt 8.punktu aiz vārda "izvērtē" ar vārdiem "un sniedz komersantam vērtējumu par";

1.9. papildināt 9.punktu aiz vārda "maršrutēšanu" ar vārdiem "no elektronisko sakaru tīkla vai galiekārtas";

1.10. papildināt noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Regulators krāpniecības jautājumos sadarbojas ar citām valsts iestādēm, citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas priekšsēdētājs R.Irklis

12.02.2019