Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Rēzeknē 2019. gada 31. janvārī (prot. Nr. 52, 14. p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 213, 2014, Nr. 195) šādus grozījumus:

1. izteikt 3. pielikuma "Latgales Kultūrvēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis" 1. punktu šādā redakcijā:

  Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR
1. Muzeja apmeklējuma biļešu cenas:
Ekspozīcijas muzejā Ar Rēzeknieša karti Bezmaksas ieeja
Pārējie apmeklētāji:
- skolēni, studenti 0,50
- pieaugušie 2,00
Ekspozīcijas Mākslas namā Ar Rēzeknieša karti Bezmaksas ieeja
Pārējie apmeklētāji:
- skolēni, studenti 0,50
- pieaugušie 2,00
Izstādes muzejā Ar Rēzeknieša karti Bezmaksas ieeja
Pārējie apmeklētāji:
- skolēni, studenti 0,50
- pieaugušie 2,00
Komercizstāde - skolēni, studenti 1,50 - 3,00
- pārējie apmeklētāji 4,00 - 8,00
  - ar rīkotāja biļetēm % no ieņemtās summas 20

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi" pieņemti 2013. gada 8. februārī.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17. panta 2. daļu, pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi. 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi" ir apstiprināts Latgales Kultūrvēstures muzeja (turpmāk tekstā - LKM) maksas pakalpojumu cenrādis. Muzeju likuma 7. panta pirmā daļa nosaka, ka muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu. Lai plašāk nodrošinātu minimālā kultūras groza pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, ieeja ar rēzeknieša karti LKM ekspozīcijās, izstādēs un Mākslas nama ekspozīcijā "Latgales glezniecība" būs bez maksas.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Lai plašāk nodrošinātu minimālā kultūras groza pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, ieeja ar rēzeknieša karti LKM ekspozīcijās, izstādēs un Mākslas nama ekspozīcijā "Latgales glezniecība" būs bez maksas, tādējādi nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus 2013. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu paredzētās izmaiņas būtiski neietekmēs.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti "Publisko aģentūru likums" 17. panta otrā un ceturtā daļa un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi".
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Administrācijas Kancelejā un Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs