Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3

Rēzeknē 2019. gada 17. janvārī (prot. Nr. 51, 9. p.)

Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta otro daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 255) grozījumu, papildinot saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā -

"2.1 Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par ienākumiem netiek uzskatīti Rēzeknes pilsētas pašvaldības pabalsti un līdzfinansējums, ja tas nepieciešams personas pamatvajadzību apmierināšanai attiecībā uz dzīvesvietu."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgākus (papildus) nosacījumus ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk - ģimene (persona)) atzīšanai par trūcīgu, nekā to paredz Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 299).
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldība iedzīvotāju vajadzības, nepieciešams papildināt pašvaldībā noteiktos labvēlīgos nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Rēzeknes pilsētas pašvaldībā sniedz palīdzību personām (ģimenēm) - naudas vai mantiska pabalsta veidā - nevērtējot personas (ģimenes) materiālos resursus (Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"), minētie pabalsti Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" izpratnē nav uzskatāmi par sociālās palīdzības pabalstiem, līdz ar to ir ņemami vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Pašvaldības iedzīvotājiem sniedz atbalstu ne tikai pabalstu veidā, bet arī piešķirot līdzfinansējumu, piemēram, lai veicinātu veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams noteikt, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldības pabalsti un līdzfinansējums, ja tas nepieciešams personas pamatvajadzību apmierināšanai attiecībā uz dzīvesvietu, nav uzskatāmi par ģimenes (personas) ienākumiem.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

24.01.2019