Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131., 178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.; 2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 227., 248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 95., 111., 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "55 000 euro" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru".

2. Papildināt 3. panta trešās daļas 15. punktu pēc vārdiem "pensiju plāniem" ar vārdiem "vai iemaksām privātā pensiju fonda pensiju plānā saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu".

3. Aizstāt 4. panta pirmās daļas 6. punktā vārdus "publiskā aģentūra" ar vārdiem "iestāde ar patstāvīgu budžetu" un vārdus "publiskās aģentūras patstāvīgā budžeta" - ar vārdiem "iestādes ar patstāvīgu budžetu līdzekļiem".

4. 9. panta pirmajā daļā:

aizstāt 36.1 punktā vārdus "publiskās aģentūras iestādes" ar vārdiem "iestādes ar patstāvīgu budžetu";

izteikt 36.3 punktu šādā redakcijā:

"363) saskaņā ar Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu izmaksātais kaitējuma atlīdzinājums, kurš nav saistīts ar darba (dienesta) attiecībām vai to pārtraukšanu vai kuram nav ienākuma gūšanas rakstura;";

papildināt 37.1 punktu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "un valsts drošības iestāžu amatpersonas";

papildināt 37.2 punktu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "un valsts drošības iestāžu amatpersonas".

5. 11.9 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību. Ja nav iespējams noteikt kapitāla aktīva sākotnējo iegādes vērtību, par tā iegādes vērtību uzskata 0.";

papildināt otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.";

papildināt pantu ar 9.2 daļu šādā redakcijā:

"9.2 Zaudējumus, kas radušies no šā panta otrās daļas 8. punktā minēto kapitāla aktīvu atsavināšanas, var segt tikai ar pozitīvu kapitāla pieaugumu, kas radies, atsavinot šā paša veida kapitāla aktīvus."

6. 17. pantā:

aizstāt 7.2 daļā vārdus "publiskā aģentūra" ar vārdiem "iestāde ar patstāvīgu budžetu";

papildināt desmitās daļas 15. punktu pēc vārdiem "pensiju plāniem" ar vārdiem "vai iemaksām privātā pensiju fonda pensiju plānā saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu".

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 13. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 19. decembrī

01.01.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.