Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 652

Rīgā 2018. gada 5. decembrī (prot. Nr. 58 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018. gada budžeta apstiprināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt rīkojuma tekstu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Valsts dzelzceļa administrācijas 2018. gada budžeta ieņēmumus 526 817 euro apmērā un izdevumus 538 817 euro apmērā (tai skaitā 12 000 euro no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam."

2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. oktobra
rīkojumam Nr. 551

Valsts dzelzceļa administrācijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2018.-2020. gadam

(euro)

Programmas/

apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/

apakšprogrammas nosaukums;

klasifikācijas koda nosaukums

2016. gada izpilde

2017. gada precizētais plāns

2018. gada plāns

2018. gada precizētais plāns

2019. gada pieprasījums

2020. gada pieprasījums

P0

 

17000-21700 Resursi izdevumu segšanai

527 079

532 217

526 817

526 817

526 817

526 817

A300

3.0.

21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

527 079

526 817

526 817

526 817

526 817

526 817

 

4.0

21100;

21200

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

0

5 400

0

0

0

0

B000

 

1000-9000 Izdevumi - kopā

460 603

532 217

526 817

538 817

526 817

526 817

B100

1.0.

1000-4000;
6000-7000
Uzturēšanas izdevumi

450 404

525 367

519 967

529 967

519 967

519 967

B110

1.1.

1000-2000 Kārtējie izdevumi

450 404

525 367

519 967

529 967

519 967

519 967

1000

1.1.

1000 Atlīdzība

330 896

434 797

429 397

429 397

429 397

429 397

2000

1.1.

2000 Preces un pakalpojumi

119 508

90 570

90 570

100 570

90 570

90 570

B200

2.0.

5000; 9000 Kapitālie izdevumi

10 199

6 850

6 850

8 850

6 850

6 850

PIM   [17000-21700]-[1000-9000] Finansiālā bilance

66 476

   

-12 000

   
    F 00 00 00 00 Finansēšana

-66 476

   

12 000

   
    F21010000 Naudas līdzekļi

-66 476

   

12 000

   
    F210100001 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-66 476

   

12 000

 

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!