Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 649

Rīgā 2018. gada 5. decembrī (prot. Nr. 58 13. §)

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

1. Atļaut Iekšlietu ministrijai Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai 12 metru platumā atsavināt šādus nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamā īpašuma "Aires" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4466 004 0117) daļu - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 004 0133) daļu 0,08 ha platībā - Demenes pagastā, Daugavpils novadā, par 140 euro atbilstoši noteiktajai atlīdzībai (0,175 euro par vienu kvadrātmetru). Ja platība tiks precizēta, atlīdzības apmēra noteikšanai izmantot noteikto cenu par vienu kvadrātmetru;

1.2. nekustamā īpašuma "Pakaviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6050 003 0142) daļu - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6050 005 0077) daļu 1,65 ha platībā - Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, par 2600 euro atbilstoši noteiktajai atlīdzībai (0,1576 euro par vienu kvadrātmetru). Ja platība tiks precizēta, atlīdzības apmēra noteikšanai izmantot noteikto cenu par vienu kvadrātmetru;

1.3. nekustamā īpašuma "Līgaiši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6062 002 0148) daļu - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6062 005 0184) daļu 0,05 ha platībā - Indras pagastā, Krāslavas novadā, par 60 euro atbilstoši noteiktajai atlīdzībai (0,12 euro par vienu kvadrātmetru). Ja platība tiks precizēta, atlīdzības apmēra noteikšanai izmantot noteikto cenu par vienu kvadrātmetru.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis