Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 647

Rīgā 2018. gada 5. decembrī (prot. Nr. 58 7. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 021 0241) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 021 0241) 0,0659 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 1700 021 0241 001 un 1700 021 0241 002) - Augustes ielā 5, Liepājā;

1.2. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 509 0025) - būvi (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4117 003) - Smilšu ielā 28A, Jūrmalā;

1.3. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, 333/171900 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 592 0098) - garāžu Nr. 145 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 092 0531 007 027), kas atrodas nekustamā īpašuma sastāvā esošajā būvē (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0531 007), - Murjāņu ielā 60, k-6, Rīgā;

1.4. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6409 004 0217) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6409 004 0217) 0,2719 ha platībā - Celtnieku ielā 58, Grobiņā, Grobiņas novadā.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!