Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 646

Rīgā 2018. gada 5. decembrī (prot. Nr. 58 3. §)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādus Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 085 2118) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 085 2118) 0,039 ha platībā - Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 109 2026) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 109 2026) 13,8319 ha platībā - Rītabuļļos, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 109 2016) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 109 2016) 4,0584 ha platībā - Rīgā.

2. Aizsardzības ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot valsts pārvaldes funkciju īstenošanai aizsardzības jomā;

2.2. bez atlīdzības nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Aizsardzības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Aizsardzības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Aizsardzības ministrijai nodalīt šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma daļu - zemes vienības daļu aptuveni 703 m2 platībā, kas atrodas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā ielu vai ceļu sarkano līniju robežās, - un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības funkciju īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!